Ingrid Røynesdal

Ingrid Røynesdal

Ingrid Røynesdal er direktør i Oslo-Filharmonien.