Ivar Staurseth

Ivar Staurseth

Ivar Staurseth (f. 1988) er medredaktør i Minerva med ansvar for bokstoffet i papirutgaven. Han har en bachelorgrad i matematikk fra UiO, hvor han også har studert historie og fysikk. Twitter: @ivarstaurseth