Ivar Staurseth

Ivar Staurseth

Ivar Staurseth (f. 1988) er kommentator i Minerva. Han har en bachelorgrad i matematikk fra Universitetet i Oslo (2012), og har også studert historie og fysikk.