Jan Arild Snoen

Jan Arild Snoen

Jan Arild Snoen (f. 1964) er journalist og kommentator i Minerva og skriver fast for Aftenposten i spalten Medierevisjonen. Twitter: @jasnoen