Jane Meyer

Jane Meyer

Jane Meyer (f. 1979) er gruppeleder for Hamar Høyre, leder av næringskomiteen i Hamar kommune og Seniorrådgiver i Forsvarsstaben. Hun tok Civitaakademiet i 2016.