Karin Abraham

Karin Abraham

Karin Abraham (f. 1977) har en master i Midtøstenstudier fra Ben Gurion Universitetet i Israel, der hun bodde og arbeidet som frilansjournalist i en årrekke. Hun har har skrevet boken "Israel: Da fredsbevegelsen forsvant".