Kjell Madsen

Kjell Madsen

Kjell Madsen (f. 1949) er filosof og førstelektor ved IFIKK, Humanistisk fakultet, Universitetet i Oslo.