Kjell Madsen

Kjell Madsen

Kjell Madsen (f. 1949) er filosof og pensjonert førstelektor fra IFIKK, Humanistisk fakultet, Universitetet i Oslo.