Kristin Nesse Thue

Kristin Nesse Thue

Kristin Nesse Thue (f.1995) har studert Internasjonale studier ved Universitetet i Oslo. Hun er leder for utdanningsprogrammet Young Ambassadors og jobber i en miljøvernorganisasjon. Deltaker på Civita-Akademiet 2019.