Mads Motrøen

Mads Motrøen

Mads Motrøen (f. 1987) er utdannet statsviter. Han jobber for tiden som forskningsassistent ved UiO med et prosjekt hvor han undersøker hvordan oljeprissjokk påvirker den politiske stabiliteten i forskjellige regimer. Høsten 2016 er Motrøen deltager på Minervaskolen.