Mads Wam Schneider

Mads Wam Schneider

Mads Wam Schneider (f. 1979) er utdannet journalist fra Universitetet i Stavanger, og har grunnfag i historie og bachelor i kultur og kommunikasjon fra Universitetet i Oslo. Jobber nå som trikkefører.