Magnus Håkenstad

Magnus Håkenstad

Magnus Håkenstad (f. 1983) er historiker, forsker ved Institutt for forsvarsstudier og medforfatter av den nylig utgitte boken "Balansegang: Forsvarets omstilling etter den kalde krigen."