Magnus Thue

Magnus Thue

Magnus Thue (f. 1980) er tidligere redaksjonssjef i Minerva, medredaktør i permisjon, og nå politisk rådgiver i Kunnskapsdepartementet.