Margrete Løbben Hanssen

Margrete Løbben Hanssen

Margrete Løbben Hanssen (f.1991) er journalist i Minerva og masterstudent i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Twitter: @mlhanssen.