Nils August Andresen

Nils August Andresen

Nils August Andresen (f. 1978) er ansvarlig redaktør i Minerva. Han er også utdannet økonomisk historiker fra London School of Economics. Tidligere stoppesteder er Econ Pöyry, med fokus på Russland og energi, NUPI og Høyres stortingsgruppe. Han synger i Oslo Kammerkor. Twitter: @nilaug.