Øyvind Eggen

Øyvind Eggen

Øyvind Eggen (f. 1970) er seniorrådgiver på Civitas prosjekt om utviklingspolitikk. Han har tidligere vært fagdirektør i Norad og seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt. Han har hatt flere verv i Venstre.