Satyr Rex

Satyr Rex

Satyr Rex (f. 70 f.kr.) har en ikke-avsluttet cand.mag.-grad i retorikk, latin og O-fag under Cicero, og er ansvarlig for å kvotere inn høyrehumor i norsk offentlighet.