Simen Gaure

Simen Gaure

Simen Gaure (f. 1963) er forsker ved Frischsenteret i Oslo. Han er utdannet ved UiO og tok i 2006 doktorgraden på en avhandling om operatoralgebra og grafteori.