Steinar Juel

Steinar Juel

Steinar Juel (f. 1950) er samfunnsøkonom i Civita og har bred erfaring fra norsk næringsliv, administrasjon og politikk. Han er medlem av Norges Banks hovedstyre.