Terje Bruøygard

Terje Bruøygard

Terje Bruøygard (f. 1974) er oberstløytnant, Faculty Advisor USMC Command and Staff College i USA, og var sjef for Telemark bataljon i perioden 2016-2018.