Tormod Heier

Tormod Heier

Tormod Heier (f. 1968) er forsker ved Forsvarets høgskole i Oslo. Han har tidligere jobbet i Etterretningstjenesten og Forsvarsdepartementet, og har en doktorgrad i Statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Han er redaktør og medforfatter i flere bøker om norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk på 2000-tallet.