Varg Lukas Folkman

Varg Lukas Folkman

Varg Lukas Folkman (f. 1995) er styreleder i Venstrealliansen og student ved Det juridiske fakultet i Bergen.