Vegard Martinsen

Vegard Martinsen

Vegard Martinsen (f. 1955) studerte filosofi, matematikk og fysikk ved Universitetet i Oslo, og tok cand.scient.-graden i 1981. Han har hatt en rekke verv, bla. var han i en periode vararepresentant til Stortinget (1989-93). Han har vært leder for Det Liberale Folkepartiet siden 2002.