Politikk

Slik har KrF endret Norge under borgerlig styre

Kristelig Folkeparti har særlig satt sitt preg på de borgerlige innenfor områder som klima, familiepolitikk, fattigdomsbekjempelse, bistand og frivillighet.

Til helgen skal Kristelig Folkeparti sitt landsstyre diskutere partiets fremtidige rolle i norsk politikk og i hvilken retning partiet vil samarbeide i fremtiden. Siden landet fikk et borgerlig flertall i 2013 har KrF innflytelse på borgerlig side satt et tydelig merke på politikken som føres.

Særlig har partiet påvirket innenfor klima, familiepolitikk, sosialpolitikk, frivillighet og bistand. Dette er en oversikt over noen av partiets gjennomslag som har endret Norge under borgerlig styre.

 1. Flere lærere og innføring av lærernorm
 2. Hevet inntektsgrense for gratis kjernetid i barnehagene.
 3. Økt kontantstøtte fra 5000 til 7500 kroner, og mulighet for fleksibelt uttak
 4. Bistand på 1 prosent av BNI
 5. Økt skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner og trossamfunn
 6. Økt pensjon til minstepensjonister
 7. En friskolelov som åpner for flere friskoler, men sperrer for et frislipp av kommersielle aktører
 8. Fire ekstra måneder med permisjon til tvillingforeldre
 9. Rett til barnehageplass for barn født i september og oktober
 10. Flere ansatte i barnehagene og innføring av en bemanningsnorm
 11. Økning av engangsstøtten for foreldre uten opptjent rett til foreldrepenger.
 12. Styrking av pleiepengeordningen med 100 prosents kompensasjon for hele femårsperioden
 13. Økt tilskudd til Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn
 14. Etablering av «hurtigspor» for asylsøkere som har stor sannsynlighet for opphold
 15. Flere helsesøstre
 16. Opptrappingsplan mot menneskehandel
 17. Økt bistand til Kongo, Jemen og Afrika sør for Sahara
 18. Fire ekstra måneder med permisjon til tvillingforeldre
 19. Opptrappingsplan for rusomsorgen med 2,4 mrd. kroner i økning
 20. Styrking av eldresentrene.

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden