Slik kom avkoloniseringen av akademia til Norge

Kravene om å avkolonisere akademia har utspring fra radikale studentbevegelser.