Slike gutter det vil gamle Norge ha

Vi ville neppe endret loven hvis bioingeniør Mahad Adib Mahamud var uføretrygdet. Men slike lovendringer basert på enkeltsaker illustrerer bare problemene med hele asylordningen.

Publisert Sist oppdatert