– Som å kaste håndgranater inn i samarbeidsrommet

Skepsis til Frps provoserende solutspill.

Publisert   Sist oppdatert

Selv om flere reagerer på kommunikasjonsstrategien, mener flere i Frp at det er viktig at partiet fortsetter å la stortingsgruppen komme med friske utspill og markere uenighet med regjeringen, kunne Minerva melde tirsdag.

En av dem er Ulf Isak Leirstein, Østfold-representant fra Frp på Stortinget, som er kjent for stadig å kritisere sin egen regjering.

– Man trekker linjer til at Frp står på plenen og demonstrerer, og sånne som meg oppleves som om vi driver dobbeltkommunikasjon bevisst for å kapre velgere. Men dette er måten vi jobber på. Jeg er ikke alltid enig med regjeringen, og til syvende og sist er det Høyre som har flertallet i regjeringen, sa Leirstein til Minerva.

En av de som reagerer på uttalelsene, er Filip Rygg. Han er tidligere KrF-byråd i Bergen og i dag leder for tankesmien Skaperkraft.

– Strategien er utvilsomt tjenlig for Frp og lite tjenlig for regjeringen. Siv Jensen er nok mer begeistret for dette enn det Erna Solberg er. For de som ikke vil ha Frp-samarbeid i KrF, er dette godt nytt. Det blir mange utspill å vise til som argumentasjon for å stå utenfor regjeringen, sier Rygg.

– Det var skarp kost?

– For de av oss som tror at et bredt borgerlig samarbeid hadde vært bra, er det ikke mye å glede seg over. Selvsagt må partiene vise egenart, men fritt spillerom og stadige kontroversielle utspill, er som å kaste håndgranater inn i samarbeidsrommet.

– Blir irritert

Anne Siri Koksrud Bekkelund er tidligere Venstre-byråd i Oslo og arbeider nå i tankesmien Civita. Hun er ikke like overbevist om at utspillene fra de mer frilynte i Frps stortingsgruppe skader det borgerlige samarbeidet.

Anne Siri Koksrud Bekkelund tror både Venstre og Frp kan tjene på slike utspill.
Anne Siri Koksrud Bekkelund tror både Venstre og Frp kan tjene på slike utspill.

– Venstrefolk blir nok irritert. Men det kan av og til være en fordel for Venstre å vise frem uenighetene med Frp, ikke minst i tilfeller der Venstre vinner og får regjeringen til å gjøre mer som de vil, enn som frispillerne i Frp vil, sier Koksrud Bekkelund.

– Jeg tror det er mye verre når regjerings-Frp er ute og fronter en annen politikk enn regjeringen står for.

Les også: Frps stortingsrepresentanter vil fortsatt tale fritt.

– Tror du ikke utspill fra frittalende Frp-ere i stortingsgruppen er skadelige for det borgerlige samarbeidet?

– I hvert fall ikke utelukkende, og i hvert fall ikke hvis de klager fordi regjeringen har lyttet til Venstre. Da viser det jo frem gjennomslag. På sikt kan slike utspill selvsagt likevel forsure forholdet mellom partiene ytterligere, så det er ikke entydig.

Ordknapp

Venstres nestleder Ola Elvestuen er ordknapp.

– Vi forholder oss til regjeringen og standpunktene fra regjeringen, sier Elvestuen til Minerva.

– Ta ansvar

– Det viktigste er hva kommunikasjonsstrategien gjør med plassering av ansvar for politikken som føres og legges frem, sier Erik Lunde, som er KrF-representant i Oslo bystyre.

Den siste perioden har det utviklet seg en ny form for parlamentarisme, sier Lunde, og han mener det er uklokt av Frp å drive med soloutspill:

– Når man sitter med ansvaret, er det en god praksis å ta ansvar.

– Det er klart at strategien bidrar til å skape større avstand mellom Frp og KrF, og dermed også regjeringen og KrF, sier Lunde.

– Hvordan påvirker Frps strategi KrFs innstilling til borgerlig samarbeid?

– Det varierer litt, men slik Frp har brukt denne muligheten, har det i  stor grad dreid seg om å ta avstand fra mer moderate posisjoner regjeringen har inntatt. Dermed har partiet markert at de står ganske langt fra KrF. Det er klart at strategien bidrar til å skape større avstand mellom Frp og KrF, og dermed også regjeringen og KrF, sier Lunde.

[caption id="attachment_111330" align="alignright" width="300"] KrF er også opptatt av intensjon og begrunnelse, påpeker Erik Lunde.[/caption]

Lunde er kjent som en av de som slår tydelig fast at KrF som parti, og kristendemokratiet som ideologi, har en tydelig borgerlig forankring.

Han er enig med Koksrud Bekkelund i at friske Frp-utspill noen ganger kan synliggjøre at sentrumspartiene får politisk gjennomslag, men påpeker samtidig at KrF-ere ofte reagerer annerledes enn Venstre.

KrF er også opptatt av intensjon og begrunnelse, påpeker Erik Lunde.
KrF er også opptatt av intensjon og begrunnelse, påpeker Erik Lunde.

– KrF er ikke bare er opptatt av konsekvensen av politikken, men også intensjonen og begrunnelsen for politikken.

– I asyl- og innvandringspolitikken er det stor enighet om de viktigste grepene, så uenigheten har i stor grad dreid seg om ordbruk og retorikk. I KrF er det et sterkt behov for at politikken skal være begrunnet i humane verdier, og sinnelagsetikken står sterkt. Da er vanskelig å oppleve å bli assosiert med en politisk tenkning der verdier som humanitet, menneskeverd og likeverd ikke er en selvfølge, sier Lunde, som også er varamedlem til KrFs sentralstyre.