Mediekritikk

Søndagsåpent øker ikke prisene

Dagligvarebransjen er nok fornøyd med at Dagsrevyen sluker rått deres bestilte ”forskning” om at søndagsåpne butikker gir dyrere mat. Men skikkelig forskning viser noe helt annet.

Dagligvarebransjen er nok fornøyd med at Dagsrevyen sluker rått deres bestilte ”forskning” om at søndagsåpne butikker gir dyrere mat. Men skikkelig forskning viser noe helt annet.

onsdag kunne Dagsrevyen fortelle oss om en forskningsrapport som slår fast at søndagsåpne butikker vil gi dyrere mat.

Introduksjonen fra Lisbeth Skei lød:

“Søndagsåpne butikker vil koste bransjen flere milliarder kroner og gjøre maten dyrere. Det slår en fersk forskningsrapport fast”.

Senere kommer et intervju med Ivar Pettersen, forsker ved NILF, Norsk Institutt for Landbruksforskning, som har foretatt det reporteren kaller et ”regnestykke” på oppdrag av Coop og Norgesgruppen. Han sier at bransjens økte kostnader er beregnet til 2-2,5 milliarder kroner, som vi må regne med overveltes til kundene i form av økte priser. Det utgjør en drøy prosent høyere priser.

Deretter intervjues Per Roskifte i Norgesgruppen, som kort slår fast at et frislipp i åpningstidene vil få konsekvenser for matprisene.

Det er vel kjent at dagligvarebransjen foretrekker reguleringer. Jeg syntes, i motsetning til Dagsrevyen, at det kunne være greit å se litt kritisk på den forskningen de har fått utført. Men en henvendelse torsdag morgen til Roskifte, som er konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt, om innsyn er fremdeles ikke besvart.

En regneøvelse
Jeg gikk da direkte til Ivar Pettersen (som er en tidligere kollega fra Econ), og fikk straks oversendt hans notat. Og dette er åpenbart ikke en forskningsrapport, selv om lobbyistene i Coop og Norgesgruppen sikkert er veldig glade for at de har klart å selge det inn til Dagsrevyen på denne måten. Uttrykket ”regnestykke”, brukt senere i reportasjen, er mer dekkende. Pettersen kaller det en ”grov indikasjon” og et ”grovt anslag” i e-poster til meg.

Notat er på 8 sider, og er en rent teoretisk regneøvelse, basert på noen enkel forutsetninger: Samlet omsetning vil ikke øke, økte kostnader er sjablongmessig beregnet og det forutsettes implisitt at dette overveltes på kundene.

Notatet er totalt blottet for referanser til forskning og empiri, men likevel har Pettersen tydeligvis ingen problemer med å konkludere:

 ”Det er neppe grunn til å regne med at varehandelen og markedene selv finner fram til de, for samfunnet og forbrukerne samlet sett, beste åpningstidene, Det er derfor grunn til at åpningstid reguleres av myndighetene.”

Regneøvelsen er ikke uten verdi, men denne konklusjonen er ikke forskningsbasert.

Ordentlig forskning
Heldigvis finnes det faktisk forskning på effekten av liberaliseringer av åpningstidene, selv om det ikke er så mye av den. I forbindelse med at OECD forsøker å gi råd til greske myndigheter for å få deres økonomi på beina, har en av deres arbeidsgrupper fått utført forskning nettopp på effekten av reguleringer av søndagshandel.

Den 24. februar i år ble resultatene offentliggjort i et Working paper. Forskerne – Christos Genakos og Svetoslav Danchev har gjennomgått eksisterende forskning, og i tillegg tatt for seg 30 europeiske land og sett på forskjellene i utvikling etter endringer i åpningstidsbestemmelsene, som mange land har gjennomført i det undersøkte tidsrommet 1999-2011.

Litteraturgjennomgangen, som baserer seg på studier gjort på USA, Canada, Australia og Tyskland, viser samlet sett at effekten av søndagsåpning på prisutviklingen er ubetydelig.

Når det gjelder Genakos’ og Danchevs egen analyse, gjengir jeg hovedkonklusjonen, som dreier seg om mer enn priseffekter:

“First, we find significant and robust evidence of a positive overall impact on employment stemming both from the creation of jobs in new market entrants, but also from existing firms hiring more people.

Second, we find that turnover in some, but not all, retail goods increases and that this effect is not solely driven by an across retail products substitution effect.

Third, we document a net increase on average in the number of firms across sixteen four digit retail sectors.

Fourth, we find no significant impact on the price indices for the three product categories that we analysed.”

Til det andre punktet er det verdt å føye til at forskerne fant at salgsvolumet ikke endret seg for husholdningsapparater og klær, men at volumet økte for matvarer når det ble anledning til å handle på søndager. Altså i strid med Pettersens forutsetning.

Og noen lurer kanskje på hvordan det kan ha seg at sysselsettingen går opp, uten at prisene følger etter. Her er forklaringen:

“Despite higher employment and hence higher labour costs, we find no significant impact on prices, which can be partly explained by the positive impact of deregulation on the number of firms competing in the market.”

La meg oppsummere: Søndagsåpne butikker gir forbrukerne større valgfrihet, skaper arbeidsplasser, øker konkurransen og påvirker ikke forbrukernes priser. Det er en konklusjon basert på forskning, ikke synsing. Men det gir trolig ikke noe innslag på Dagsrevyen.

OPPDATERT kl. 16.35:
Aftenpostens Yngve Ekern videreformidler i ettermiddag budskapet til bransjen.

Mediekritikkspalten er støttet av Fritt Ord. 

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden