Spaltist

Sosialdemografien

I de svenske såkalte utenforskapsområdene lever innbyggerne i sosialt og økonomisk utenforskap, noen hele livet. Felles for velgerne er at de stemmer på sosialdemokratene, i Rinkeby (bildet) fikk de 76,9 prosent, skriver Lars Anders Johansson.

Bilde: Wikipedia

Sverige: Sosialdemokratene risikerer å gå fra å være arbeidernes parti til å bli et interesseparti for velgere i innvandrertette områder med høy arbeidsledighet.

I den lille byen Köping ved Mälaren brast kommunalråd Elizabeth Salomonsson ut i gråt da Svenska Dagbladet intervjuet henne etter valget. Hun har vært kommunalråd og vært med på å dominere lokalpolitikken i hele 36 år. Partiet hennes, Sosialdemokratene (S), har styrt kommunen siden 1920-tallet. Nå ser den epoken ut til å være over. Ved søndagens valg gikk Sosialdemokratene 7,8 prosentpoeng tilbake, omtrent like mye som Sverigedemokratene gikk frem.

Köping er ikke det eneste tradisjonelle sosialdemokratiske området hvor partiet taper terreng. I Norrbottens län, ett av de rødeste områdene i landet, tapte Sosialdemokratene i länstinget for første gang på 84 år. Vinnerne ble det nystartede Norrbottens Sjukvårdsparti, som også ble største parti i regionen.

I Gøteborg, et av Sosialdemokratenes sterkeste kort, ble partiet riktignok størst, men risikerer fremdeles å miste makten i byen, også her til et helt ferskt parti: Demokratene. Hvis det skjer, blir det rent symbolsk et hardt slag for Sosialdemokratene, men også for den borgerlige opposisjonen, som ikke har klart å fange opp misnøyen blant de sosialdemokratiske velgerne.

Det svenske Sosialdemokratiske Arbeiderparti blir beskrevet som verdens mest fremgangsrike sosialdemokratiske parti. Som vi vet har partiet det siste århundret regjert i 72 år, og sittet ved makten uavbrutt i 44 av dem. Intet annet parti har påvirket den svenske utviklingen på 1900-tallet som sosialdemokratene. Partiet har vært tett knyttet til den arbeidende befolkningens identitet, særlig i gamle industribygder i nord, og i havnebyer som Göteborg og Malmö.  

Det aller mest dystre for sosialdemokratene er kanskje at blant de velgerne som har forlatt dem til fordel for Sverigedemokratene, oppgir den største gruppen at de har Moderatene som andrevalg.

Mye tyder på at dette er i ferd med å forandre seg. Sosialdemokratene mister støtte hos arbeiderne. Hvert fjerde LO-medlem sympatiserer med Sverigedemokratene, og partiet er størst blant LO-tilknyttede menn. Støtten til Sosialdemokratene  i LO-kollektivet minsker hvert år, og er ifølge Statistiska Centralbyrån nede i 38,5 prosent. Fortsetter utviklingen i samme retning, kommer det til å bli vanskelig for LO å rettferdiggjøre sin omfattende økonomiske støtte til det sosialdemokratiske partiet.

Det aller mest dystre for sosialdemokratene er kanskje at blant de velgerne som har forlatt dem til fordel for Sverigedemokratene, oppgir den største gruppen at de har Moderatene som andrevalg. Det virker med andre ord enda mindre sannsynlig at Sosialdemokratene skal lykkes med å vinne tilbake velgerne som har gått til SD, enn at Moderatene gjør det.

Men til tross for at Sosialdemokratene har tapt arbeidervelgerne, og at partiets kjernevelgere tilhører en utdøende generasjon, mistet partiet færre stemmer i årets riksdagsvalg enn hva mange hadde forventet. Til partimedlemmenes lettelse beholdt S posisjonen som landets største parti, en posisjon som mange hadde fryktet skulle bli overtatt av Sverigedemokratene. For første gang overdrev meningsmålingene SDs oppslutning før valget, samtidig som Sosialdemokratenes oppslutning ble undervurdert.

Selv om Sosialdemokratene gjorde sitt dårligste valg siden stemmeretten ble innført, og fortsetter sin nedadgående trend, ligger partiet altså på drøye 28 prosent. Det er samme nivå som det norske Arbeiderpartiet og mye høyere enn mange av søsterpartiene rundt i Europa. I Nederland ble Arbeiderpartiet nærmest utslettet i fjorårets valg, og gikk fra 39 til 9 mandater. I Frankrike raste sosialistpartiet fra 280 til 30 mandater. I Tyskland fikk SPD bare 20,5 prosent ved fjorårets valg.

Hvordan kan Sosialdemokratene tape så stort blant arbeidervelgerne og fremdeles stå relativt sterkt i landet som helhet? En ledetråd fikk vi under valgnatten, da SVT presenterte resultatet i et av Stockholms innvandrertette forsteder, Rinkeby. Der fikk Sosialdemokratene 76,9 prosent av stemmene og Vänsterpartiet 11,8 prosent ifølge opptellingen på valgdagen. I så godt som samtlige innvandrertette forsteder ser det likedan ut. I Herrgården i Malmö fikk Sosialdemokratene og Vänsterpartiet til sammen 89,7 prosent av stemmene.

Selv om Sosialdemokratene taper stort blant arbeidere, står de altså sterkt i områder med høy arbeidsledighet.

Felles for disse forstedene er at de går under navnet utenforskapsområder – fordi mange av innbyggerne lever i sosialt og økonomisk utenforskap, noen hele livet. I 2012 var arbeidsdeltakelsen for personer i arbeidsfør alder 50,1 prosent, mens den i andre bostedsområder i Sverige var  den 78,8 prosent, ifølge Sanandaji (2014).

Man kan trekke flere slutninger av dette bildet. Selv om Sosialdemokratene taper stort blant arbeidere, står de altså sterkt i områder med høy arbeidsledighet. Et parti som er ensidig avhengig av mennesker som befinner seg i sosialt og økonomisk utenforskap, har sterke insentiver til å drive en politikk som opprettholder dette utenforskapet. Tilsvarende har mennesker som befinner seg mer eller mindre permanent utenfor arbeidsmarkedet sterke insentiver for å stemme for en politikk som gjør tilværelsen på sosialhjelp så gunstig som mulig.

Utover disse økonomiske insentivstrukturene finnes det et demografisk aspekt som vil påvirke Sosialdemokratenes velgermasse. Nesten hele Sveriges befolkningsøkning består av innvandrere. Som forfatteren og debattanten Nima Sanandaji påpekte i en artikkel i tidsskriftet Axess i 2015, utgjorde 90 prosent av den svenske befolkningsøkningen mellom år 2000 og 2013 personer som er født utenlands eller har to utenlandsfødte foreldre.

Utviklingen byr på en utfordring både for de borgerlige partiene og for sosialdemokratene selv.

Statistikker viser at disse i mye større grad tenderer mot å stemme på de rødgrønne partiene enn det som er tilfelle med mennesker som er født i Sverige:

Før valget i 2014 presenterte Statistiska Centralbyrån tall som viste at bare 29 prosent av befolkningen med utenlandsk herkomst sympatiserte med de borgerlige partiene, sammenliknet med 65 prosent for venstreblokken. Sosialdemokratene samlet den gang til sammen 50 prosent av velgerne av utenlandsk herkomst.

Siden forrige riksdagsvalg har den svenske befolkningsøkningen fortsatt, og det er fremdeles denne gruppen som vokser. Valgresultatene i innvandrertette områder gir en pekepinn på hvordan den demografiske utviklingen kommer til å påvirke fremtidens valgresultat.

Utviklingen byr på en utfordring både for de borgerlige partiene og for sosialdemokratene selv. Med mindre de borgerlige lykkes med å i større grad overbevise innvandrervelgerne, kommer den demografiske utviklingen til å gjøre borgerlige regjeringer til en matematisk umulighet i fremtiden.

Samtidig risikerer Sosialdemokratene å forvandles fra å være et parti for arbeidere til et interesseparti for de gruppene som er utenfor arbeidslivet.

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden