Mediekritikk

Spillet om Syria-flyktningene

VG skal ha det til at Frp var villige til å ta imot 7500 syriske flyktninger, mot flertallets 8000. En mer rimelig fremstilling er at de ville ta 1000 ekstra, mot flertallets 3500.

VG skal ha det til at Frp var villige til å ta imot 7500 syriske flyktninger, mot flertallets 8000. En mer rimelig fremstilling er at de ville ta 1000 ekstra, mot flertallets 3500.

VG kan i dag avsløre Frps forhandlingsposisjon når det gjelder Syria-flyktninger. Siden partiet der åpner for å ta imot i alt 7500 flyktninger og avtalen i Stortinget ble på 8000, er det lett å konkludere med at Frps bråk i etterkant bare er spill for galleriet. Man kan like gjerne beskylde VG og de som kaster seg på dette for å skåre lettvinte politiske poenger. (OPPDATERT: Se Arne Strand i Dagsavisen og NRK.)

VGs Lars Joakim Skarvøy og Pål Ertzaas skriver:

”De andre partiene på Stortinget er enige om å ta imot 8620 flyktninger i perioden frem til 2018. Frp sa seg i samme periode villige til å ta imot 8120, kun 500 færre enn avtalepartiene.”

Tre punkter er viktige:

1. Frps forslag strekker seg til 2018, mens avtalen i Stortinget går til 2017. Det er derfor temmelig grovt når VG forutsetter at avtalepartiene ikke ville ta imot noen fra Syria i 2018, mens Frp ville ta 2000, slik at avisen kan komme frem til en differanse på 500.

Når vi kommer til 2017 kan det godt hende at krigen i Syria er over, eller i hvert fall langt mindre intens enn i dag, og den ekstraordinære flommen av flyktninger har stoppet. Da bortfaller selvsagt Frps ”tilbud” for 2018. Dersom flyktningesituasjonen er like prekær, er det selvsagt helt utenkelig at Frp skulle overby de øvrige partiene for 2018. Det vet Skarvøy og Ertzaas.

2. Forslagene om flere flyktninger fra Syria må vurderes opp mot hva som ville skjedd uten en avtale. Etter enigheten på Stortinget fremstiller alle partiene dette som 3500 ekstra – de legger altså til grunn at de 1500 som det fra før av var enighet om å ta i 2015, ville bli videreført de to neste årene. Det reelle innholdet i avtalen på Stortinget er altså å ta imot 3500 ekstra i perioden 2015-17. FrP var villig til å gå med på 1000. Det gir et helt annet, og mer presist inntrykk enn 8000 versus 7500.

3. Frps parlamentariske leder Harald T. Nesvik sier til VG at Frps forslag er ment å omfatte alle kvoteflyktninger, ikke bare syriske. Budsjettavtalen med mellompartiene for 2015 ga 1500 syrere + 620 andre. Det har etter den siste avtalen uten Frp vært noe uklarhet om disse 620 er inkludert eller ikke i de 3000 som skal tas inn i 2016 og 2017, men det er en rimelig forståelse av avtalen av disse kommer i tillegg, selv om Frp vil kjempe for en annen tolkning.

Det fremkommer heller ikke av det lekkede Frp-dokumentet at Frps tilbud er totaltall, selv om Nesvik sier dette nå. Det ville jo i så fall bety at Frps forhandlingsutspill ville gå ut på å ta imot færre kvoteflyktninger i 2016 og 2017 enn det de ble enige med mellompartiene om for 2015. Det virker ikke troverdig på meg.

Ser vi bort fra det siste punktet, viser Frp-notatet at partiet var villig til å strekke seg litt sammenlignet med sitt landsmøtevedtak om null flere syriske flyktninger, og mye lenger dersom dette vedtaket skal forstås som null flyktninger etter 2015, noe som ikke er en rimelig tolkning.

Men differansen mellom Frps standpunkt og det flertallet er enige om er langt større enn det VG vil ha det til.

Tillegg 17. juni:

FrP går på sine hjemmesider i rette med VGs fremstilling, og skriver så, med henvisning til punkt 3 ovenfor:

«Parlamentarisk leder i Høyre, Trond Helleland bekrefter i dag at Nesvik sin fortolkning var at tallet 2000 var totalantall for kvoteflyktninger kommende år».

Men Helleland sa nærmest det motsatte til VG:

«I en tekstmelding til VG avviser han imidlertid Nesviks påstand om at også flyktninger fra andre land var en del av forhandlingene.

«Dette var forhandlinger om økt humanitær innsats i Syria og nærområdene, samt økt antall overføringsflyktninger fra Syria. Når det gjelder overføringsflyktninger fra andre land er det ikke unaturlig at antallet skal vurderes opp mot den ekstraordinære innsatsen vi gjør overfor Syria. Men dette er spørsmål som skal vurderes for de kommende års budsjetter, og var ikke en del av forhandlingene. Utover dette kommenterer vi ingen skisser fra forhandlingene.»

 Mediekritikkspalten er støttet av Fritt Ord.

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden