Nyhet

Spøkelser redder liv

To av tre taiwanesere tror at spøkelser fra etterlivet besøker jorden en måned i året.

Bilde: Pixabay

Ny forskning: Troen på at spøkelser gjør verden farligere en tid på året fører til at taiwaneserne endrer adferd for å beskytte seg. Dødeligheten faller, særlig i trafikken.

Mange av våre helseproblemer har sitt opphav i adferd, som igjen påvirkes av våre overbevisninger. Det gjelder også i hvilken grad vi beskytter oss mot sykdom, noe vi kjenner fra vaksinedebatten, og hvorvidt, hvordan og når vi søker behandling.

En original studie utført av en internasjonal forskergruppe tar for seg effekten av den såkalte «spøkelsesmåneden» på Taiwan. I denne måneden, der spøkelser fra etterlivet etter sigende besøker jorden, øker faren for ulykker og andre negative hendelser.

To av tre taiwanesere tror på fenomenet. Det kan virke forbløffende mye, gitt at vi regner landet som moderne og høyt utviklet. Men forskerne viser til at i en undersøkelse som dekker 33 land, sier halvparten at de tror at en amulett kan beskytte dem.

Siden spøkelsesmåneden ikke følger den gregorianske kalenderen, lar fenomenet seg studere adskilt fra naturlige sesongvariasjoner.

Man må altså være ekstra påpasselig i dette tidsrommet. Det gir en rekke utslag. Fødsler og operasjoner times for å falle utenfor, man er mer forsiktig i trafikken eller reiser mindre.

Forskerne finner klare effekter. Antall dødsfall faller med 4 prosent, og det er ingen data som tilsier at de bare flyttes i tid til før og etter denne måneden, slik at dette er en nettogevinst. Dødsfall i trafikken eller fra drukning falt med 8 prosent, noe som bekrefter endret adferd.  Resten av forbedringen gjelder hjerte- og karsykdommer hos dem over 60, og knyttes til redusert stress og generelt lavere aktivitetsnivå. De eldre tar det rett og slett roligere, og dødeligheten går ned.

Fødsler går ned med omkring 4 prosent, men dette er en ren timing-effekt, og påvirker ikke samlet fødselstall. Brorparten av endringen skyldes planlagt unnfangelse, ikke at selve fødselen fremskyndes eller utsettes. Ved fremskyndelse påvirkes ikke barnets helse, men ved utsettelse fant forskerne en positiv helseeffekt, som kan knyttes til mindre stress hos mor i spøkelsesmåneden.

Elektive medisinske inngrep går også betydelig ned, men dette tas igjen før og etter spøkelsesmåneden. Det er indikasjoner på at utsatte operasjoner har en negativ helseeffekt.

Martin Halla, Chia-Lun Liu, and Jin-Tan Liu: “The Effect of Superstition on Health: Evidence from the Taiwanese Ghost Month.NBER Working Paper nr. 25474. National Bureau of Economic Research, Cambridge, Massachusetts.

Artikkelen er hentet fra Minervas papirutgave nr. 1/2019.

Fra forsiden