Utenriks

Spøkelseskansleren

Merkel er kjent for sin mesterlige politiske Fingerspitzengefühl. Hennes fravær fra den partipolitiske scenen er nok derfor ikke tilfeldig, skriver Eirik Sætre.

Bilde: Arno Mikkor/ Wikimedia Commons / CC BY 2.0

Tyske kommentatorer spekulerer åpent i Merkels snarlige avgang som kansler. Enkelte tror hun er ferdig allerede om få uker.

Etter CDUs partilederskifte i desember har det vært uvanlig stille fra den tyske kansleren. Merkel er sjelden å se i partisammenheng og bortimot fraværende i media. Tyske kommentatorer spekulerer nå i om hennes avgang er nært forestående. Noen mener hun vil gi fra seg kanslerposten allerede om få uker.

Merkel er kjent for sin mesterlige politiske Fingerspitzengefühl. Hennes fravær fra den partipolitiske scenen er nok derfor ikke tilfeldig. Fraværet får likevel ikke passere ustraffet i mediene. Enkelte tyske kommentatorer kaller henne nå Geisterkanzlerin – spøkelseskansleren.

Man kan spekulere i årsakene til Merkels fravær i det offentlige ordskiftet. En mulig årsak kan være behovet for å øke CDUs politiske handlingsrom inn mot viktige valg det kommende året. Merkels navn og politiske profil er tett knyttet til en bred og sentrumsnær politisk retning i CDU, der man gjennom flere valg har klart å fange det store og moderate politiske sentrum. Det vil ikke nødvendigvis lønne seg like mye de kommende månedene.

AfD frem i øst

Til høsten avholdes delstatsvalg i tre av de fem delstatene som frem til 1990 var underlagt DDR: Brandenburg og Sachsen tidlig i september, Thüringen i slutten av oktober. På tross av at Merkel selv er østtysker og oppvokst i DDR, er hun nå bemerkelsesverdig upopulær i Øst-Tyskland:

Mot slutten av april publiserte FAZ en meningsmåling som burde øke overtidsbelastningen vesentlig ved CDUs hovedkvarter. Nesten 25 % av velgermassen i øst ville stemt på det høyreekstreme protestpartiet AfD dersom det var valg i dag, hvilket gjør AfD til det største partiet i regionen. CDUs dramatiske fall i øst tilskrives i stor grad Merkel, og særlig hennes kurs i asylpolitikken. Velgerne i øst har gradvis vendt Merkel ryggen etter «wir schaffen das».

Tross forstemmende tall i øst nyter Merkel fortsatt bred tillit på målingene i velgermassen generelt. Hele 67 prosent av tyske velgere ønsker ifølge en undersøkelse fra mars at hun fortsetter som kansler ut terminens slutt i 2021.

Hvor lenge Merkel selv ønsker å fortsette, er foreløpig uklart. Behovet for å demme opp for AfD er såpass akutt at CDUs delstatsledere i de tre aktuelle fylkene i øst har gått så langt som å erklære Merkel uønsket under valgkampen. Det er mildt sagt ikke en optimal situasjon. For Merkels del har den vedvart siden før forbundsdagsvalget i 2017.

En annen mulig årsak til Merkels fravær kan være behovet for å gi den nye partilederen handlingsrom til å definere sitt eget politiske prosjekt. Siden Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK) overtok partiledervervet, har Merkel tydeliggjort at det nå er Kramp-Karrenbauers oppgave å stake ut CDUs politiske kurs. AKK må gis handlingsrom til å definere sitt eget politiske prosjekt.

En kursendring i CDU, om enn moderat, forutsetter i mange tilfeller at Merkel holder seg unna og i stedet forvalter rollen som kansler mer tilbaketrukket.

AKK og Merkel regnes ofte som to alen av samme politiske stykke, men det er ingen tvil om at førstnevntes politiske profil er mer konservativ. AKK har i større grad enn Merkel vektlagt en mer restriktiv innvandringspolitikk, lov og orden samt tradisjonelle familieverdier.

Denne forsiktige kursendringen samsvarer godt med de kommende delstatsvalgene i øst, selv om det for CDUs del skal mye til for å snu trenden innen høstens tre delstatsvalg.

Spekulasjoner

Denne uken tiltok spekulasjonene om Merkels mulige avgang. Tyske kommentatorer peker på Europaparlamentsvalget og delstatsvalget i Bremen i slutten av mai som avgjørende for Merkels politiske skjebne, i alle fall på kort sikt. Tirsdag skrev både FAZ og Der Tagesspiegel at det i begynnelsen av juni, få dager etter Europaparlamentsvalget, er innkalt til Sonderklausur i partiledelsen. Grovt oversatt er dette et ekstraordinært møte.

Det samme skjedde sist i oktober, da Merkel kunngjorde at hun ikke ville ta gjenvalg som partileder. Som kjent var det Merkel selv som i detalj regisserte denne prosessen. Det antas også at hun i detalj vil regissere sin egen eventuelle avgang som kansler. Både Merkel og AKK tilbakeviser for øvrig at de forbereder maktovertakelse, så vel som partiets generalsekretær Paul Ziemiak.

Enkelte tyske medier understreker at timingen for å annonsere en avgang tidlig i juni vil være god. Det vil fortsatt være tid nok for AKK til å definere sitt eget politiske prosjekt i forkant av forbundsdagsvalget i 2021. Andre medier er ikke er enige i at Merkels fremtid som kansler er oppe til diskusjon eller at hun ønsker å trekke seg.

FAZ skriver at det er vel så sannsynlig at valgresultatene og storkoalisjonens fremtid vil stå øverst på agendaen. Sosialdemokratene har lenge slitt på målingene og ligger an til elendige valgresultater. Det er dermed fullt mulig at CDUs ekstraordinære møte vil omhandle koalisjonspartneren SPD i stedet, og bekymringen for om SPDs smertegrense hva gjelder regjeringsdeltakelse er i ferd med å brytes. Skjer dette, er nyvalg eneste farbare vei.

Man kan kanskje si at Merkels fremtid som kansler – på den ene eller andre måten – uansett vil stå på agendaen i begynnelsen av juni. Men vi skal ikke glemme at Merkel, som en av vår tids lengstsittende regjeringsledere, gjennom mange år har utvist en nesten utrolig evne til å overleve politiske kriser. Å avskrive hennes politiske fremtid allerede nå, vil være å begå samme feil som mange av hennes tidligere motstandere har gjort. Mange har tidligere veddet mot Merkel og tapt.

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden