Nyhet

SSBs anslag: 4 prosent muslimer i Norge

Illustrasjonsfoto: Moské i Urtegata i Oslo.

Bilde: Mahlum, Wikimedia Commons.

Antallet medlemmer i muslimske trossamfunn er doblet på ti år.

I en rapport som Statistisk Sentralbyrå (SSB) publiserte i dag, anslår SSBs forskere Lars Østby og Anne Berit Dalgard at det ved inngangen til 2016 var 207 000 muslimer i Norge.

De understreker at anslaget er usikkert, men de gir en utfyllende redegjørelse for hvordan de kommer fram til tallet, og de skriver om hvor i Norge det er flest muslimer.

Hvordan de finner tallene:

Det finnes ikke noe register over hvilken religion innbyggere i Norge har, derfor bruker Østby og Dalgard tre ulike hovedkilder.

Bli abonnent på Minerva, høyresidens nettavis: Kun 1,- første måneden!

Medlemstall for muslimske trossamfunn.

Medlemstallet i Den norske kirke (DNK) var 3,7 millioner i 2016, mens det var 622 000 medlemmer i trossamfunn utenfor DNK. Flertallet av dem, 350 000, var kristne.

Katolikkene er den største gruppen. Medlemstallet i katolske trossamfunn var på 165 000, og antallet er mer enn tredoblet fra 2006 til 2016 etter stor innvandring fra Polen og Litauen.

Samtidig var det 148 000 medlemmer i muslimske trossamfunn, et antall som er fordoblet fra 2006. Tallet har imidlertid to svakheter: Det er ikke sikker at alle medlemmene er muslimer, og det kan være en god del muslimer som ikke er med i et trossamfunn, skriver forskerne.

Se figur 1 for utviklingen i medlemmer i trossamfunn.

Tall på innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre fra muslimske land.

Ved inngangen til 2016 bodde det rundt 700 000 innvandrere fra 223 land i Norge, samt 150 000 norskfødte med innvandrerforeldre. SSB legger CIAs liste over muslimske land til grunn og finner at det bodde 175 000 innvandrere og 75 000 barn av par herfra i Norge.

Den totale summen, 250 000 innvandrere fra muslimske land, er knapt 30 prosent av innvandrerbefolkningen og knapt 5 prosent av hele befolkningen. Men så er det ikke nødvendigvis slik at alle disse fortsatt er – eller noen gang har vært – muslimer.

Se figur 2 for utviklingen i innvandring fra muslimske land.

SSBs egne tall for religiøs tilhørighet fra Levekårsundersøkelsen blant personer med innvandrerbakgrunn i 2016 (LKI).

Anslaget i LKI var at fra Bosnia-Hercegovina, Kosovo, Tyrkia, Irak, Iran, Afghanistan, Pakistan og Somalia, var 80 prosent muslimer. Det er store variasjoner, skriver Østby og Dalgard, for eksempel var 32 prosent av iranerne, 54 prosent av bosnierne og 98 prosent av somalierne muslimer.

Forskerne legger 80 prosent-tallet til grunn for hele innvandrerbefolkningen fra muslimske land, og kommer slik til at om lag 200 000 av dem er muslimer.

I tillegg kommer disse gruppene:

Muslimer blant barn som er født i Norge med én innvandrerforelder og én norskfødt med innvandrerforeldre, som SSB anslår til å være 4600 mennesker.

Konvertitter, som de med referanse til forskerne Kari Vogt og Anne Sofie Roald anslår det til å være 3000 av i 2015.

I sum blir tallet da 207 000 muslimer i Norge ved inngangen til 2016.

SSB skriver også om hvor det bor flest muslimer i Norge.

Ikke overraskende er det flest muslimer i Oslo. Her utgjør innvandrere og norskfødte med bakgrunn fra muslimske land 13 prosent av befolkningen.

Det ser ut til å være slik at jo flere fra muslimske land det bor i et fylke, desto høyere andel av dem er med i muslimske trossamfunn, skriver Østby og Dalgard. I Oslo er 70 prosent fra muslimske land med i slike trossamfunn, mens andelen i Buskerud og Østfold er henholdsvis 67 og 58 prosent, og i resten av landet 51 prosent.

Se figur 3 for oversikt over andel muslimer i ulike fylker.

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden