Nyhet

Stadig færre vil ha en strengere asyl- og flyktningepolitikk

Stadig flere har venner med innvandrerbakgrunn, viser SSBs tall. (Illustrasjonsfoto.)

Bilde: Gémes Sándor / SzomSzed / Wikimedia Commons

Mens det blir flere innvandrere i Norge, blir nordmenn mer tolerante.

Statistisk Sentralbyrå (SSB) slapp i dag 2017-tall for nordmenns holdninger til innvandrere, en undersøkelse SSB har gjennomført siden 2002.

Det mest slående tallet er at mens flyktningkrisen i 2015 gjorde at en del flere ønsket at det skulle bli vanskeligere for flyktninger og asylsøkere å få adgang til opphold, har trenden nå snudd.

I 2014 ønsket 28 prosent at det skulle bli vanskeligere å få opphold, i 2015 var tallet 29, så 33 i 2016, før det i år er nede på 28, altså 2014-nivå igjen.

De endringene er imidlertid små: Den store trenden som har vedvart siden 2002, er at stadig færre ønsker en strengere asylpolitikk: I 2002 ønsket hele 53 prosent dette, og tallet er dermed nærmest halvert (se figur).

Les også om SSBs ferske tall om innvandrere og kriminalitet: Kriminaliteten blant innvandrere har falt.

Bli abonnent på Minerva, høyresidens nettavis: Kun 1,- første måneden!

Mer tolerante

Andelen innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre har økt kraftig fra 2002 til 2017, fra rundt 7 prosent til rundt 17 prosent.

Flere tall fra SSBs undersøkelse viser at befolkningen reagerer med å bli mer tolerante (alle tall refererer til nokså eller helt enige):

  • Andelen som mener at innvandrere flest gjør en nyttig innsats i norsk arbeidsliv, har økt fra 66 til 71 prosent.
  • Andelen som mener at innvandrere flest misbruker de sosiale velferdsordningene, har sunket fra 41 til 26 prosent.
  • Andelen som mener at innvandrere flest beriker det kulturelle livet i Norge, har økt fra 63 til 68 prosent.
  • Andelen som mener at innvandrere flest er en kilde til utrygghet i samfunnet, har sunket fra 45 til 27 prosent.
  • Andelen som synes det ville være ubehagelig dersom man hadde sønn eller datter som ville gifte seg med en innvandrer, har sunket fra 40 til 20 prosent.

Tallene viser også at andelen av befolkningen som rapporterer at de har kontakt med innvandrere på ulike arenaer, har gått opp fra 67 til 78 prosent fra 2002 til 2017. Blant annet svarte 27 prosent i 2002 at man hadde kontakt med innvandrere blant venner, et tall som økte til 43 prosent i 2017.

For flere av trendene gjelder det imidlertid at den positive utviklingen bremset opp i forbindelse med flyktningkrisen, altså blir det spennende å følge utviklingen videre.

Les også Helge Øgrims intervju med oktoberbarnet Yosef Andar:

Møtet med et oktoberbarn viser asylsystemets svakheter

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden