Mediekritikk

Star power

For Dagsrevyen er det selvsagt at Obama vil påvirke britene til å bli mer positive til EU-medlemskap. Britene er ikke helt enige.

For Dagsrevyen er det selvsagt at Obama vil påvirke britene til å bli mer positive til EU-medlemskap. Britene er ikke helt enige.

Dagsrevyen på fredag (22. april) hadde som sin første sak to innslag om Barack Obamas besøk i London, der han både i en artikkel og på sin pressekonferanse ga klar støtte til dem som vil stemme imot at Storbritannia skal melde seg ut av EU.

Anker Nina Oving startet slik:

”USAs president med drahjelp til Storbritannias statsminister. Obama oppfordrer britene til å bli i EU”.

Senere spør Oving reporter Espen Aas i London: ”Hvor viktig er Obamas støtte for David Cameron”.

Aas:

”President Obama er den viktigste støtten David Cameron kunne få akkurat nå.”

Så peker han på at Camerons troverdig har sunket og sunket fordi han er trukket inn i Panama Papers skandalen.

Oving spør til slutt: ”Vil det bety noe for velgerne når de går til valg i juni hva den amerikanske presidenten mener?”

Aas svarer ikke direkte på dette, siden han blir distrahert av at Obamas bil kommer i bakgrunnen, og han innimellom kommenterer det og at Obama kjøres med åpent vindu.

Men vi sitter igjen med at dette er den viktigste støtten Cameron og Remain-siden kunne få, og at Obama gir Cameron drahjelp.

To motstridende krefter
Jeg gjorde narr av dette på twitter rett etter, siden mine instinkter er motsatte. Utlendinger som forsøker å blande seg inn i en avstemning eller et valg, særlig når det dreier seg om nasjonal suverenitet, vil vanligvis utløse en motreaksjon. Hvordan ville nordmenn ha reagert i en tilsvarende situasjon i 1994?

På den annen side er det riktig at Obama er populær i Storbritannia. Kanskje det ville føre til at britene hørte på ham?

Vi har altså to instinkter, eller resonnementer om man vil, som gir ulik konklusjon.

Og noen data
Men nå har vi også to typer meningsmålinger, som begge underbygger mitt resonnement.

Først spurte YouGov direkte om Obamas inngripen. Her får vi først bekreftet at Obama er populær. Hele 72 prosent svarer at han har gjort en god eller ganske god jobb som president i USA. Men på neste spørsmål er det bare 35 prosent som mener at det er passende at han uttrykker en preferanse for hva britene skal stemme, mens 53 prosent mener at det er upassende.

Skynews fant at Obamas støtte til Remain, som var kjent også før hans besøk i Storbritannia, på forhånd påvirket 25 prosent til å bli mer positive til Remain, mens 17 prosent ble mer positive til Leave. Etter hans besøk, som altså la mer trøkk i forsøket på å påvirke, snudde dette til 22-29, altså klar flere som ble mer negative til å forbli i EU.

Det er sluppet tre meningsmålinger om ja eller nei til Brexit etter Obamas besøk. Tabellen gjengis nedenfor. Den første fra ORB, som delvis er tatt opp før, delvis etter Obamas uttalelse, viser en netto fremgang på 4 prosentpoeng for Brexit-siden sammenlignet med målingen uken før. Den neste fra ICM viser en netto fremgang for Brexit på ett prosentpoeng, og den siste fra Survation viser netto fremgang på 4 prosentpoeng, men da er sammenligningsgrunnlaget målingen fra mars, så det er litt vanskeligere å knytte dette direkte til Obama. (Tillegg 28.04: Også YouGov viser samme tendens, med en netto bevegelse på 2 prosentpoeng til fordel for Leave). Vi har altså en tydelig, om enn ikke stor bevegelse i motsatt retning av Obamas tilrådning.

EU ref

La oss også se litt nærmere på det andre premisset til Aas – at Camerons problemer med Panama Papers har skadet dem som vil bli i EU. Panama Papers ble sluppet 3. april, og i løpet av få dager ble Cameron personlig trukket inn i dette. Hans personlige popularitet falt. Men vi er ikke i stand til å finne noen slik effekt i Brexit-målingene.

  • Hos ICM ledet Remain med ett prosentpoeng før Panama. Dette snudde til 3 prosentpoeng leave-ledelse den 10. april, for så å krympe til ett prosentpoeng uken etter.
  • Hos ORB økte Remains ledelse med to prosentpoeng i perioden.
  • Hos YouGov ledet Remain med 3 prosentpoeng tidligere i mars, noe som ble redusert til 1 prosentpoeng i målingen som hovedsakelig ble tatt opp før Panama Papers (29. mars – 4. april), men ledelsen har vært på null og en prosent i de to senere målingene.
  • Hos ComRes ledet Remain med 7 prosentpoeng 18-20 mars, og det samme 8-10 april, for så å øke til 11 prosentpoeng i forrige uke.
  • TNS viste dødt løp i slutten av mars, det samme straks etter Panama Papers, og en ledelse til Remain på 4 prosent i deres foreløpig siste måling 12-14. april
  • Ipsos Mori hadde Remain foran med 8 prosentpoeng i midten av mars, med 10 prosentpoeng i midten av april.

Av seks institutter har vi altså en bevegelse mot Leave hos ICM, ComRes, TNS og Ipsos Mori, mot Remain hos ORB, mens det ikke er noen tydelig utvikling hos YouGov. Skal vi se etter en trend her, er det snarere i retning Remain etter Panama Papers-lekkasjen.

Det er selvsagt mye annet som foregår i denne valgkampen enn Camerons Panama-trøbbel og Obamas innblanding. Og fasiten får vi først ved avstemningen 23. juni.

Men basert på det vi i dag har av data, er det mer som tyder på at Obama har skadet den saken han kjemper for enn hjulpet den.

Jeg har tidligere forklart hvorfor det er viktig å få med seg om en måling er tatt opp per telefon eller via nettpaneler.

Mediekritikkspalten er støttet av Fritt Ord.

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden