– Stenger vi den norske oljekranen, gjør vi Europa svakere og Russland sterkere

NATOs forrige generalsekretær og tidligere dansk statsminister Anders Fogh Rasmussen hevder at uten norsk olje og gass vil verdens demokratier svekkes og miljøet forringes. Samtidig er han kritisk til at Kværner medvirker til russisk gasseksport.

Publisert   Sist oppdatert

På Colosseum kino i Oslo har bransjeorganisasjonen Norsk Olje og Gass fylt opp storsalen med norske samfunnstopper for en dag med foredrag om norsk olje- og gassproduksjon i det store bildet.

Dagens første foredragsholder er tidligere dansk statsminister og generalsekretær i NATO Anders Fogh Rasmussen. Rasmussen er i dag leder for organisasjonen Alliance for Democracies, som han selv var med å stifte etter sin tid som generalsekretær i NATO.

Fogh Rasmussen innleder sitt foredrag med at han ikke vil blande seg inn i norsk politikk, men at han likevel vil belyse betydningen av norsk olje og gass i geopolitisk perspektiv. Han mener våre demokratier kommer under press fra stadig nye aktører og hvor energisikkerhet spiller en rolle.

Fogh Rasmussen trekker en linje tilbake til sin tid som statsminister, da flere land i Midtøsten ville boikotte Danmark etter at Jyllandsposten hadde publisert karikaturer av profeten Muhammed.

– På dette tidspunktet var det viktig at Danmark var selvforsynt med energi, uttalte han til forsamlingen.

Og insinuerer med dette at det ville vært langt vanskeligere for Danmark å stå prinsipielt på ytringsfrihetens side i karikaturstriden om landet var avhengig av å importere energi fra land med andre politiske målsetninger enn dem selv.

Fogh Rasmussen er likevel ingen prinsipiell forsvarer av fossile brensler. I stedet uttrykker han at fossile brensler definitivt ikke er morgendagens energikilde, og at det haster å utvikle fornybare energikilder for å nå målene i Paris-erklæringen. Men at Norge som et av få demokratiske land med store fossile energiforekomster skulle slutte å utvinne olje og gass, mener Fogh Rasmussen likevel vil være særs uklokt.

På en av Norges største skjermer viser Fogh Rasmussen hva han mener en stans i norsk olje og gassutvinning vil føre til:

– Det vil gi et svakere Europa, sterkere Russland, svekke verdens demokratier, forringe miljøet og øke risikoen for globale konflikter, formaner Fogh Rasmussen.

Han henter så frem flere eksempler fra nyere europeisk historie for å begrunne poenget sitt.

– Med Russlands stadig mer aggressive fremferd mot Ukraina er norsk olje og gass en venn i nøden, sier han, og viser til hvordan EU klarte å forsyne Ukraina med gass mens Russland jobbet for å begrense landets gasstilførsel.

I tillegg mener Fogh Rasmussen gassforsyning til Kontinental-Europa og særlig Tyskland er nødvendig for at man skal lykkes med å fase ut dagens kullkraftverk.

– Russisk gass er politisk våpen

Men ikke all gassproduksjon er like heldig i et geopolitisk perspektiv fremhever han.

– Russland bruker sin gasseksport som et politisk våpen, sier han når han kommer til et nytt lysark om russisk innflytelse.

Den tidligere generalsekretæren i NATO er særlig bekymret over byggingen av gassledningen Nord Stream 2 som vil forsyne Tyskland med russisk gass gjennom en utvidet leveringskapasitet gjennom Østersjøen.

 

Dermed vil den nye gassledningen ytterligere styrke svekke europeisk energisikkerhet.

– Dette er et politisk og ikke et kommersielt prosjekt, utdyper han til Minerva etter foredraget.

Minerva spør Fogh Rasmussen om han mener det er klokt at det norske selskapet Kværner, der staten er med på eiersiden, er en av entreprenørene i dette prosjektet.

– Nei, ingen europeiske selskaper bør medvirke til dette.