Annonse

Vil du lede museumsseksjonen i Kulturrådet?

Søknadsfrist:

Det er ledig en fast stilling som seksjonssjef for museumsseksjonen med arbeidssted i Bodø.
Seksjonen har pr. i dag elleve stillinger som blir fordelt mellom kontorene i Oslo og Bodø. Den nye seksjonssjefen vil få en aktiv rolle i rekrutteringsarbeidet når det nye kontoret i Bodø skal etableres.

Kulturrådet er faglig rådgiver for Kulturdepartementet i spørsmål som gjelder museumspolitikk generelt og det nasjonale museumsnettverket spesielt. Kulturrådet har et bredt spekter av oppgaver knyttet til utvikling og forvaltning av museumssektoren, med mål- og resultatstyring av det nasjonale museumsnettverket, vurdering av søknader til nasjonale kulturbygg, og programmer for kanalisering av prosjektmidler. Kulturrådet følger opp relevante stortingsmeldinger og internasjonale konvensjoner på området, og har en bred kontaktflate med museumssektor, offentlig virksomhet og internasjonale miljøer.

 

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for å følge opp politiske signaler, føringer fra Kulturdepartementet, forventinger hos samarbeidspartnere og Kulturrådets strategier.
 • Ansvar for å utvikle mål og strategier og oppnå resultater gjennom involvering og utvikling av medarbeiderne.
 • Bidra aktivt i kulturavdelingens ledergruppe.

Kvalifikasjoner

Du må ha

 • høyere relevant utdanning, relevant arbeidserfaring kan i spesielle tilfeller kompensere for utdanningskravet
 • ledererfaring

Det er ønskelig med

 • erfaring fra og kunnskap om kulturfeltet, med vekt på museumssektoren
 • kunnskap om offentlig forvaltning
 • kjennskap til og interesse for internasjonalt kulturarbeid

Vi vil vektlegge at du

 • er initiativrik, fleksibel og har stor gjennomføringskraft
 • er analytisk med gode kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter
 • er strategisk og strukturert
 • har evne til å lede og motivere medarbeidere
 • har god rolleforståelse for samspillet mellom politikk, forvaltning og faglig virksomhet

Vi tilbyr
Stillingen lønnes i stillingskode 1211 seksjonssjef  fra kr. 670 000 til kr. 720.000 etter statens lønnsregulativ og Kulturrådets lønnspolitikk. For særlig kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Vi tilbyr medlemskap i Statens pensjonskasse, medlemsinnskuddet på 2 % trekkes fra brutto lønn.

Kulturrådet har fleksibel arbeidstid.

Kulturrådet er en IA-virksomhet, som ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen og tar hensyn til kjønn, alder og personer med minoritetsbakgrunn i sammensetningen av medarbeidere i administrasjonen.

Endel reisevirksomhet må påregnes.

Kontaktpersoner:
For nærmere opplysninger om stillingen kontakt seksjonssjef Espen Hernes, mob. 97690566 eller avdelingsdirektør Harald Botha, mob. 97546168

Andre opplysninger
Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på offentlig søkerliste, jfr. Offentleglova § 25, andre ledd. Søkeren vil bli varslet i forkant.

Kulturrådet benytter Jobbnorge.no som elektronisk rekrutteringsportal. Kun søkere som benytter vår elektroniske portal vil komme i betraktning til stillingen. Alle opplysninger fra egen CV må registreres i portalen.

Søknadsfrist: 1.10.17

Kulturrådet

Stilling: Seksjonssjef

Søknadsfrist:

Kontakt: Espen Hernes

Telefon: 97690566