Annonse

Vil du jobbe i skjæringspunktet mellom fag, politikk og næringsliv?

Søknadsfrist:

Seniorrådgiver – Innovasjon og digitalisering

Avdeling for kompetanse og innovasjon jobber med forsknings- og innovasjonspolitikk, inkludert digitalisering, og med utdanningspolitikk fra barnehage til høyere utdanning, inkludert etter- og videreutdanning. For å styrke oss i det innovasjonspolitiske arbeidet, søker vi en seniorrådgiver med kunnskap om sentrale drivkrefter knyttet til innovasjon og digitalisering. Som seniorrådgiver hos oss vil du inngå i et sterkt fagmiljø og rapportere til avdelingsdirektør Kompetanse og innovasjon. Avdelingen er del av område Politikk og kommunikasjon og samarbeider tett med øvrige avdelinger i NHO, NHOs regionapparat og med landsforeningene i NHO.

Vi ser etter deg som vil arbeide i skjæringspunktet mellom fag, politikk og næringsliv. Du har god innsikt i hvordan innovasjon, og spesielt digitalisering, påvirker samfunns- og næringsliv. Du ønsker å bidra til politiske løsninger som gjør norske bedrifter i stand til å lykkes i nye og eksisterende markeder. Du ser koblingen mellom verdiskaping, vekst og velferd. Som seniorrådgiver blir du en sentral bidragsyter i utviklingen av de rammevilkårene for nye jobber i privat sektor og en innovativ og bærekraftig offentlig sektor.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Du vil utarbeide analyser av sentrale drivkrefter for innovasjon og digitalisering, og deres betydning for utviklingen av næringsliv og samfunn, inkludert offentlig sektor
 • Gjennom innsikt i og dialog med våre medlemsbedrifter, vil du bidra til utformingen av NHOs posisjoner innenfor innovasjon og digitalisering, og være sentral i dialogen med beslutningstakere
 • Du holder deg (og NHO) oppdatert på utviklingstrekk innenfor dine fagfelt
 • Du vil være rådgiver for andre fagavdelinger og NHOs regionapparat

Kvalifikasjoner og egenskaper: 

 • Du er analytisk og setter deg raskt inn i komplekse saksforhold
 • Du er samarbeidsvillig og leveringsdyktig
 • Du har god skriftlig og muntlig framstillingsevne og kommuniserer godt
 • Du har godt kjennskap til norsk næringsliv og god forståelse av norsk politikk

Vi tilbyr: 

 • Et innovativt og profesjonelt fagmiljø
 • Faglig og personlig utvikling ved samarbeid med dyktige medarbeidere med spisskompetanse innenfor relevante fagfelt
 • Sentrale lokaler i Næringslivets hus i Oslo

Ønsker du ytterligere informasjon om stillingen er du velkommen til å kontakte Rune Foshaug, avdelingsdirektør Kompetanse og innovasjon på tlf.: 951 42 636.
Har du spørsmål rundt rekrutteringsprosessen kan du kontakte Huyen Thu Doan, HR-rådgiver på tlf.: 974 67 567.

Fristen for å søke stillingen er 29. oktober og vi ønsker deg velkommen som søker.

Søk på stillingen her!

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er den største interesseorganisasjonen for bedrifter i Norge. NHO arbeider for at organisasjonens 25.000 medlemmer får bedre rammevilkår. Gjennom politisk påvirkning, gjennomslag i forhandlinger og attraktive medlemstjenester skal NHO bidra til lønnsomhet i medlemsbedriftene. Slik skal NHO sikre grunnlaget for et økonomisk sunt og vekstkraftig samfunn. Les mer om oss på nho.no.

NHO

Stilling: Seniorrådgiver – innovasjon og digitalisering

Søknadsfrist:

Kontakt: Rune Foshaug

Telefon: 95142636

Lenke: https://www.nho.no/Om-NHO/Stilling-ledig/seniorradgiver---innovasjon-og-digitalisering/