Annonse

Vil du være med på å forme fremtidens arbeidsliv?

Søknadsfrist:

Ønsker du å jobbe for landets viktigste arbeidsgiverorganisasjon? NHO søker en sentral medarbeider til avdeling Arbeidsliv. Avdelingen skal bidra til å utforme en arbeidslivspolitikk som gjør det enkelt å være arbeidsgiver og som sikrer høy yrkesdeltagelse. Vi har ansvar for blant annet arbeidstid, ansettelsesformer, mangfold og likestilling, HMS, seriøst arbeidsliv, partssamarbeid, velferdspolitikk og inkluderende arbeidsliv.

Den nye seniorrådgiveren vår vil få et særlig ansvar for å utforme og få gjennomslag for NHOs politikk for høy yrkesdeltagelse og inkludering. Personen vil også delta i avdelingens øvrige arbeid.

Arbeidsoppgaver

 • Følge politiske prosesser og arbeide med politisk påvirkningsarbeid på vegne av norsk næringsliv
 • Styrke NHOs posisjon i debatten om arbeid, inkludering og velferdsordninger
 • Utforme nye politiske forslag på feltet, i dialog med andre fagavdelinger, NHOs ledelse og NHOs lands- og bransjeforeninger
 • Ha tett kontakt med departementer, Storting og andre samfunnsaktører, herunder fagbevegelsen, for å øke gjennomslaget for NHOs politikk
 • Utforme høringsuttalelser
 • Posisjons- og budskapsutvikling

Kvalifikasjoner og egenskaper

 • Du har kunnskap om arbeidslivspolitikk og evne til å holde deg faglig oppdatert på et bredt felt
 • Du er samfunnsengasjert og har kjennskap til og interesse for norsk næringsliv og politikk
 • Du arbeider selvstendig, er initiativrik og evner å se etter nye løsninger
 • Samtidig må du ha evne til å samarbeide godt med andre, og kunne håndtere og balansere motstridende aktører og interesser
 • Du har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, og kan overbevise andre med gode argumenter

Utdanning og erfaring

 • Du har relevant høyere utdanning
 • Du har relevant erfaring fra arbeidslivsfeltet, enten fra politikk, forvaltningen, interesseorganisasjon eller næringsliv
 • Det er ønskelig at du har minimum 5 års erfaring fra arbeidslivet

Vi tilbyr

 • En spennende hverdag i skjæringspunktet mellom fag, politikk og kommunikasjon
 • Deltagelse i et sterkt fagmiljø med gode nettverksmuligheter i norsk samfunnsliv
 • Anledning til å påvirke og utvikle rammebetingelsene for norsk arbeidsliv
 • Faglige og personlige utviklingsmuligheter
 • Konkurransedyktige betingelser

Ønsker du ytterligere informasjon om stillingen er du velkommen til å kontakte Kristina Jullum Hagen, avdelingsdirektør Arbeidsliv, på telefon 924 54 677.

Har du spørsmål rundt rekrutteringsprosessen kan du kontakte Huyen Doan, HR-rådgiver på tlf.: 974 67 567.

Fristen for å søke stillingen er 15. oktober, og vi ønsker deg velkommen som søker.

NHO

Stilling: Seniorrådgiver – Arbeidsliv

Søknadsfrist:

Kontakt: Kristina Jullum Hagen

Telefon: 92454677

Lenke: https://www.nho.no/Om-NHO/Stilling-ledig/seniorradgiver---arbeidsliv/