Kommentar

Er Støre egentlig sjefen?

Mye tyder på at Giske og Tajik ikke kan leve med hverandre. Den kampen vinner Tajik.

Bilde: Wikimedia Commons / Johannes Jansson/norden.org

I realiteten er det Tajik som har bestemt at Giske må gå.

Etter gårsdagens sentralstyremøte i Arbeiderpartiet gjorde Jonas Gahr Støre det klart at han er ”sjefen” og alene beslutter om Trond Giske skal komme tilbake til sin nestlederposisjon etter at Støre ”fritok” ham på ubestemt tid på mandag.

Uttrykket ”sjefen” minner om lederstriden mellom Stoltenberg og Jagland, der Stoltenberg etter stadig mas avviste at det var noe som het ”sjefen” i Arbeiderpartiet. Den gang var han statsminister og Jagland partileder, slik at det kunne være tvil om hvem som egentlig hadde makten. Noe Stoltenberg etter hvert fant ut måtte løses ved at Jagland ble fjernet.

Støre har altså behov for å slå dette fast nå, selv om partiet ikke har samme utfordring med delt ledelse. Varsler-sakene i Arbeiderpartiet kan av personvernhensyn ikke behandles i store fora, og det er derfor naturlig at Støre håndterer dette. Hadia Tajik vakte imidlertid oppsikt da hun på gårsdagens møte leste opp varslingene fra to av de berørte, som hadde bedt henne om det, i strid med den prosedyren Støre hadde lagt opp til. Fordelen ved dette er at sentralstyret fikk noe konkret å forholde seg til. Ulempen er at den andre part ikke hadde mulighet til imøtegåelse, siden Giske ikke var til stede.

Men dette, og det skarpe Facebook-innlegget Tajik skrev før jul, viser etter mitt skjønn at Tajik ikke kan leve med Giske som nestlederkollega. Det er også budskapet fra anonyme kilder i Arbeiderpartiet i dekningen av gårsdagens møte i både Aftenposten og VG. Forholdet mellom de to skal ha vært dårlig også før disse varslingssakene kom opp.

Bli abonnent på Minerva, høyresidens nettavis: Kun 1,- første måneden!

Også dersom vi bare forholder oss til det Støre selv har sagt de siste dagene, er det ganske klart at Giske ikke kan komme tilbake. Men Tajiks klare stillingstagen kommer på toppen av dette. Hun har i realiteten lagt ned veto mot Giske. Og dermed er det ikke opp til Støre alene hva som skal skje med Giske. Sier han mot formodning ja til Giske, har Tajik tapt så mye ansikt at jeg vanskelig kan se at hun kan fortsette. Støre må velge mellom de to, og han må velge Tajik.

Og dermed er det i realiteten Tajik som har bestemt at Giske må gå. Er det da Støre som er sjefen?

Jeg skrev allerede valgnatten at jeg ikke tror Støre vil lede partiet ved neste Stortingsvalg. Hans sjanser har ikke økt.

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden