Kommentar

Storm i et melkeglass

Foto: Tine

Hylekoret mot en enslig, ulende ulv på Tines melkekartong bør kjøle seg ned med et kaldt glass melk.

Tine har lansert et nytt design for melkekartongene med julemotiv. Hovedtemaet for serien er fjøsnissen som går igjen i et utall varianter og aktiviteter. Flere dyr fra den norske faunaen har også funnet veien til Tines nissefest og det er ikke bare harmløse dyr som ekorn, hare og mus, men også rovdyr som bjørn, rev, gaupe og ulv. Reaksjonene har ikke latt vente på seg og nå ropes det «Ulv, ulv».

Merete Furuberg, leder i Norsk bonde- og småbrukarlag sier til VG: «Det gjorde vondt, rett og slett. Dette er et stikk mot oss som bor i ulv- og rovviltområdene. Tine leker med sine medlemmers skjebne.».

Tines facebookside gir flere brukere uttrykk for sitt sinne over Tines taktløshet. Én bruker skriver at det er «Respektløst overfor de bøndene som sliter med disse dyra» og flere skriver at de ikke vil kjøpe Tine melk i den perioden julekartongene er i butikkene. Tine har nå sett seg nødt til å gå ut å beklage ulveillustrasjonen.

Konflikten mellom sentrum og periferi har lange tradisjoner i Norge. Det blir ekstra tydelig i slike debatter som dette, der det ser ut som om byfolkene i markedsføringsavdelingen intetanende er på kollisjonskurs med produsentene på landet. Tine representerer bøndenes interesser og det er vel derfor flere bønder ikke hadde forventet å finne en ulv blant alle illustrasjonene.

Likevel får det være grenser for å la seg krenke lett. Det blir for drøyt å si at Tine leker med sine medlemmers skjebne slik Furuberg hevder. Om Tine hadde valgt å ha en hel serie viet ulven kunne det vært forståelig at folk reagerte.

Det er lett å bo i byen å si at man liker ideen om at det streifer ulv fritt ute i de norske skoger, men det er heller ikke vanskelig å forstå at for dem som driver med saueoppdrett og gjentatte ganger finner dyrene sine revet ihjel så er ulv et vanskelig og sårt tema. Ulv er et helt reelt og alvorlig problem for noen, men det betyr vel ikke at alle referanser til ulv må fjernes av den grunn?

Rødhette og rovdyret som ikke har noe plass i vår naturlige fauna

Det blir som å kreve at i de neste utgavene som gis ut med folkeeventyr skal forlagene fjerne «Rødhette og ulven», eller i hvert fall gjøre tittelen om til noe mer politisk korrekt som «Rødhette og rovdyret som ikke har noe plass i vår naturlige fauna».

I USA har det vært skrevet mye om safe spaces på campus, men vi lever i samfunn med ytringsfrihet og de fleste av oss vil stadig møte utsagn vi er sterkt uenige i. Det er et kvalitetstegn ved et velfungerende demokrati og såpass må vi tåle.

I Minerva i går skrev Nils August Andresen om demokratiets akilleshæl og hvordan russisk etterretning har brukt twitter og facebook til å øke konfliktnivået i det amerikanske samfunnet. Med sosiale medier kan hvem som helst, når som helst gi uttrykk for sin frustrasjon og det er lett for pressen å finne folk som gjerne uttaler seg til media om sin frustrasjon og sitt sinne.

Kanskje er det ikke slik at vi nå lever i en tid der folk er så mye mer lettkrenkede enn de var før, men at vi lever i en tid der det er lettere for folk å gi uttrykk for sin frustrasjon og for andre å lese om den?

Det skaper muligheter ved at flere kan delta i samfunnsdebatten, men også en utfordring fordi det kan gjøre debatten mer preget av ytterpunktene og dermed også mer polarisert. Det fordrer at man ikke går ut i fra at det meste er ment som en provokasjon og opplever seg krenket av noe så harmløst som en tegning av dyr som er en del den norske faunaen.

Et lite mindretall er misfornøyd

Det er ikke slik at det er et stort flertall som opplever seg krenket av tegningene slik man kan få inntrykk av på VG, Dagbladet og Nettavisen . I skrivende stund (torsdag kveld klokken 18) er det 4900 interaksjoner på posten på Tines facebookside. 73 av disse er «angry», 900 har trykket på «love» og om lag 3900 har trykket «like». De som er sinte utgjør altså litt i underkant av to prosent av dem som har reagert. Således bidrar det kanskje til å illustrere hvor lett det er å få inntrykk av at en sak skaper større uenighet og splid enn det den faktisk gjør. Ut i fra posten på Tines facebooksider ser det i hvert fall ut til at et overveldende flertall på 98 prosent er fornøyde med illustrasjonene av glade nisser og norsk fauna. Ulv eller ei.

Fra forsiden