Stortinget vil løsrive barn fra det forpliktende samlivet

Høyre vakler. Det eneste som kan stoppe en liberalisering, er at KrF går inn i regjering.

Publisert   Sist oppdatert

Bioteknologiloven har alltid vært et stridstema, uavhengig av regjering. I den rødgrønne regjeringen var det Senterpartiet som satte stopper for en revidering, og i forrige periode greide ikke samarbeidspartiene å bli enige, i hovedsak på grunn av KrF. Det resulterte i en veldig åpen bioteknologimelding, uten klare konklusjoner. Resultatet blir likevel mest sannsynlig store liberaliseringer, ikke bare opphevelse av forbudet mot eggdonasjon.

Eggdonasjon er løftet frem som det viktigste spørsmålet som må avklares, men det er synd at dette til dels overskygger de andre viktige problemstillingene som ligger i meldingen. Både posisjonene og argumentene rundt eggdonasjon er vel kjent fra før.

Jeg mener derfor det var mer oppsiktsvekkende da prinsipprogramkomiteen til Høyre la frem at de ville åpne for assistert befruktning for enslige – et forslag bioteknologinemda har advart mot. Høyres prinsipprogramkomité mener altså at eggdonasjon ikke bør tillates fordi det bryter med barns rett til å kjenne sitt biologiske opphav; samtidig legger den samme komiteen til rette for at flere skal kunne vokse opp uten å kjenne begge foreldrene.. Det er kanskje vanskelig å snakke om noen «rett» til å vokse opp med to foreldre – man kan aldri gardere seg mot livets ulike utfall. Det er likevel noe nytt at staten på denne måten legger til rette for det.

Det er forskjell på hva som er mulig, og hva staten skal legge til rette for.

Likevel fikk dette lite oppmerksomhet sammenlignet med at komiteen gikk mot eggdonasjon.

Handler ikke om å «snakke ned» foreldre

Alt for ofte blir debatten rundt bioteknologi et spørsmål om hvorvidt man «snakker ned» familier, eller mener at eksisterende familiekonstellasjoner ikke er gode nok. Det mener jeg er feil måte å angripe problemstillingene på. Ingen av disse spørsmålene handler om foreldres evne til å elske barna sine, eller ivareta barna sine på en fantastisk måte – uavhengig av hvordan barna har kommet til. Det er mange barn som vokser opp uten å kjenne sitt biologiske opphav, og som ikke har noe behov for å gjøre det. Det er barn som har mistet, eller aldri hatt to tilstedeværende foreldre, men som har hatt en fantastisk oppvekst. Det er også alt for mange barn som vokser opp med sine biologiske foreldre, men som har en forferdelig oppvekst. Det er likevel ikke dette som er avgjørende for hvorvidt eggdonasjon eller assistert befruktning for enslige bør være lovlig.

Det er forskjell på hva som er mulig, og hva staten skal legge til rette for. Voksne menneskers ønske om barn kan ikke prioriteres foran barnas rettigheter. Barnas beste skal alltid være det avgjørende. Når staten da i disse tilfellene skal åpne for at barn ikke vil vokse opp med sine biologiske foreldre, eller bare en forelder, innebærer det å frata barn rettigheter som før var tilstede. Det gjelder uavhengig av om biologiske bånd er viktige i hvert enkelt tilfelle, og uavhengig av om mange enslige foreldre kan være verdens beste.

Det eneste som sikkert kan og vil stoppe en liberalisering, er at KrF går inn i regjering.

Slike endring vil kunne gjøre barnet mer sårbart – med statens velsignelse. Poenget er altså ikke at det alltid vil gjøre barnet mer sårbart. Og det er ikke vanskelig å forstå hvilke behov og livserfaringer som taler for en liberalisering: Alle de som av ulike grunner ikke får barn, eller ikke finner noen å få det sammen med.

Artikkelen fortsetter under lenken.

 

Barns behov nedprioriteres

Spørsmålet er likevel om vi derfor skal bevege oss i en retning der sentrale behov for mange barn nedprioriteres for å tilfredsstille voksnes behov. Og om vi skal gå fra å anerkjenne den heltemodige innsatsen mange enslige og skilte foreldre gjør og har gjort, til at staten aktivt skal legge til rette for å løsrive barn fra rammene i det forpliktende samlivet.

Svaret på dette spørsmålet er for stortingsflertallet ja. Istedenfor å problematisere at sæddonasjon er tillatt, og at vi allerede har åpnet for at man kan vokse opp uten sin biologiske far, brukes det som et likestillingsargument. At andre land har åpnet for assistert befruktning for enslige, brukes som et argument for at Norge skal gjøre det samme.

Håpet for oss som er konservative i disse spørsmålene, var lenge at Høyre skulle sikre fortsatt forbud mot eggdonasjon. Men slik løpet er lagt opp, er det ikke sikkert Høyres posisjon vil kunne hjelpe stort, uavhengig av hva den blir. Det er et stort flertall for å liberalisere lovverket i Stortinget, og så lenge ikke klare avtaler begrenser Venstre og FrP vil de kunne stemme for liberalisering i Stortinget. Med et så delt Høyre som vi ser i disse spørsmålene er det vanskelig å skulle se for seg at partipisken skal brukes ikke bare overfor egen partigruppe, men også de to regjeringspartiene.

Jeg mener derfor det ikke er så oppsiktsvekkende om stortinget vedtar en langt mer liberal bioteknologilov. Det eneste som sikkert kan og vil stoppe en liberalisering, er at KrF går inn i regjering.

Det er lov å håpe, men realistisk sett uaktuelt.

https://www.minervanett.no/aldri-vart-bedre-barn-eggdonasjon/