Snoen Blogger

Støtten til terror

Andelen i muslimske land og Vesten som støtter terrororganisasjoner er relativt liten, men langt fra ubetydelig. OPPDATERT med ny måling som viser redusert støtte.

Andelen i muslimske land og Vesten som støtter terrororganisasjoner er relativt liten, men langt fra ubetydelig. OPPDATERT med ny måling.

Denne artikkelen ble først publisert 8. januar 2015 og er sist oppdatert 23. desember 2015 med en ny måling fra Arab Center for Research and Policy Studies i Doha. 

I forbindelse med drapene på de ansatte i Charlie Hebdo gjentas det fra en rekke hold at alle muslimer tar avstand fra terroraksjoner. I Norge er dette trolig nesten riktig – bare et lite mindretall utgjør unntaket.

Men ser vi på land der muslimer er i flertall, er bildet dystrere. Pew Global Attitudes Project gjør regelmessig meningsmålinger om synet på ekstremistorganisasjoner.  Den siste utgaven ble publisert 1. juli 2014.

Den viser at i de fleste land er det mer enn 10 prosent som har et positivt inntrykk av Al Qaeda (se figur). Det må nødvendigvis også bety støtte til terrorisme.

pew al qaeda

pew suicide bombings10 prosent av nigerianerne har en positiv oppfatning av den lokale islamistiske terrororganisasjonen Boko Haram.

Muslimer i disse landene er også spurt om de mener at selvmordsbomber og andre former for vold mot sivile kan rettferdiggjøres for å forsvare islam fra deres fiender. Her er skalaen mer findelt (se figur). I mange land er det et mindretall som sier at dette aldri kan rettferdiggjøres, mens relativt få mener det ofte kan rettferdiggjøres. I Tyrkia, der en kvinne nylig sprengte seg selv og en politimann i luften er det for eksempel 18 prosent som sier at voldelige aksjoner ofte eller noen ganger er greit.

**OPPDATERING 9. januar. En verdensomspennende Gallup-undersøkelse fra 2008-2010 om aksept for angrep på sivile fra militære, individer eller grupper finner ingen større aksept for dette i muslimske land, snarere tvert imot. (Det er mulig at respondentene tenker på «collateral damage» ved militære angrep, men spørsmålsstillingen burde ikke gi en slik forståelse.) Takk til Håkon Dreyer for tips. **

En måling for Washington Institute publisert 16. oktober 2014 så på oppslutningen om ISIS. Gruppens fremferd – og kanskje at den hovedsakelig dreper andre muslimer – har ført til at den har mindre støtte enn Al Qaeda. Bare 5 prosent av saudi-araberne, 3 prosent av egypterne, og nesten ingen i Libanon uttrykte støtte.

Men gruppen er mer populær i Vesten. Blant briter under 25 år viste det seg at en av syv hadde ”varme følelser” overfor organisasjonen i en måling Times publiserte i slutten av oktober, tatt opp av Populus (tabell 11). Blant alle var andelen 6 prosent, og da regnes de som gir ISIS karakter 6-10 på en skala fra 0-10.

Den er ikke brutt ned på religion, og det er rimelig å tro at andelen er betydelig høyere for britiske muslimer. En ICM-måling i august (tabell 2) viste andre resultater, der 7 prosent av alle hadde en positiv oppfatning, men oppslutningen var sterkest blandet dem mellom 35 og 44 år. Denne målingen ble også tatt opp i Tyskland, der bare 2 prosent var positive, og i Frankrike, der tallet var hele 16 prosent – blant alle franskmenn, og særlig sterkt blant de yngre.

**OPPDATERT 9. januar kl. 16.10: Flere i kommentarspalten mener at de franske tallene ikke kan være korrekte. Jeg kan ikke se at metoden er mer problematisk her enn ved slike undersøkelser generelt. Andelen er overraskende høy, men det betyr ikke at undersøkelsen må være feil. Feilmarginen kan selvsagt innebære at denne undersøkelsen overvurderer støtten i Frankrike (og kanskje undervurderer den i Tyskland). Kanskje er det slik at franskmennene (i motsetning til tyskerne?) ikke gir et informert svar, slik Andy Taylor i Washington Post spekulerer i? Newsweeks franske korrespondent var på sin side ikke overrasket over tallene. Vox omtaler undersøkelsen her, Huffington Post her, Haaretz her. Det verdt å merke seg at undersøkelsen ble tatt opp før ISIS begynte med sin offentlige avkapping av fangers hoder (men etter at andre omfattende overgrep var kjent).**

Støtte til ISIS er ikke det samme som støtte til terrorisme på fransk jord, men å tro at alle franskmenn står sammen i avsky overfor mordene i går er etter mitt skjønn naivt.

OPPDATERT 9. mars 2015: En Gallup-undersøkelse fra 2009 som jeg har oversett, stiller en rekke spørsmål om verdisyn, religionens rolle m.m. til muslimer og den allmenne befolkningen i Tyskland, Storbritannia og Frankrike. Den inkluderer også spørsmål om angrep på sivile, og resultatene ligner på funnet i ICM-målingen nevnt ovenfor når det gjelder synes på ISIS. Data for 2006/07 er også inkludert. På en skala 1-5 svarer 11 prosent av franske/parisiske muslimer 3-5 (delvis eller fullstendig støtte til dette) i begge undersøkelsene, mens andelen blant befolkningen som helhet, og tyske muslimer er svært lav. Det gjelder også britiske muslimer i 2009, mens andelen blant Londons muslimer var 11 prosent i 2006-07.

En undersøkelse tatt opp for Policy Exchange i 2007 gir også interessant informasjon om holdningene til britiske muslimer, brutt ned på aldersgruppe. 7 prosent sa de beundret Al-Qaida – og hele 13 prosent  aldersgruppen 16-24 år (s. 62).

OPPDATERT 10. juni 2015 En måling publisert i november 2014 av Arab Center for Research and Policy Studies i Doha tar for seg støtten til IS. Her svarer respondenter i åtte arabiske land, og i tillegg syriske flyktninger i nabolandene. Blant syrerne er 4 prosent positive og i tillegg 9 positive i noen grad. Gjennomsnittet i de ni landene er 4+7 prosent. Libaneserne utmerker seg som særlig negative, mens palestinerne er klart mest positive til IS – 4+20 prosent.

OPPDATERT 23. desember 2015: Arab Center for Research and Policy Studies har publisert målingen for 2015. Den inneholder en rekke interessante spørsmål, men i denne sammenhengen er vi interessert i synet på IS. Svarene er ikke direkte sammenlignbare med svarene fra 2014, siden det nå er inkludert en «nøytral» svarkategori. Ser vi bort i fra det, er støtten i Egypt stabil – fra 10 til 9 prosentpoeng. Men det er unntaket. I Saudi-Arabia har støtten gått fra 10 til 2 prosent, i Jordan fra 9 til 2 prosentpoeng og i Tunisia fra 13 til 2 prosent, og i de palestinske områdene fra hele 24 til 6 prosent. Utvalget av land er noe forskjellig i de to målingene, men i snitt er støtten redusert fra 11 til 7 prosent.

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden