Nyhet

Studentopprop ved NTNU: Minoritetsstudenter føler seg personlig krenket

Leder ved Institutt for sosialt arbeid (ISA) ved NTNU, Riina Kiik, refset førsteamanuensis Øyvind Eikrem etter at han lot seg intervjue i Resett.

Bilde: Wikipedia

Studentene som stiller seg bak oppropet mener at førsteamanuensis Øyvind Eikrem uttalelser til Resett påvirker minoritetsstudenters selvbilde ved at han stempler alle innvandrere som kriminelle.

Søndag skrev Khrono at førsteamanuensis ved NTNU Øyvind Eikrem igjen har blitt innkalt til instituttledelsen.

Foranledningen var et opprop som er signert av 44 studenter, der studentene skriver at de opplever seg krenket av Eikrem uttalelser i et intervju til nettstedet Resett tidligere i høst.

I intervjuet knytter Eikrem dobbeltdrapet som involverte flere afghanske ungdommer i Trondheim i september, til kulturelle forhold og erfaringer fra hjemlandet. Eikrem, som er sosialantropolog og psykolog, mener at disse kan være med å forklare den brutale voldsbruken.

I oppropet oppfordrer studentene universitetsledelsen til å ta dette opp med Eikrem, med hensikt om å «hindre studentenes mistrivsel på skolen».

Minoritetselever opplever seg stemplet

På søndag omtalte Universitetsavisen Khrono både oppropet og at Eikrem, av instituttleder Riina Kiik og en av universitetets juridiske rådgivere, ble bedt om å ikke omtale oppropet fra studentene offentlig.

I skrivet fra studentene, som Minerva har fått tilgang til, fremkommer det at det spesielt er de av studentene som har minoritetsbakgrunn som opplever Eikrems intervju som støtende. Og videre at de føler seg svært personlig krenket, da de opplever Eikrems uttalelser som et stempel på at «alle innvandrere er kriminelle».  

«Vi mener at slike uttalelser fører til fremmedfrykt og intoleranse mot innvandrere.. Det er klart at en slik uttalelse kommer til å påvirke studenter med innvandrerbakgrunn sitt selvbilde, sin selvtillit og selvaktelse i samhandling med både forelesere og medstudenter.»

Det står videre: «…i kraft av sin rolle som førsteamanuensis, har (Eikrem) stor makt som må tas på alvor og ikke må misbrukes.» I oppropet fremmes det derfor krav om at «dette skal bli tatt på alvor (av instituttledelsen journ.anm.), slik at dette ikke skal kunne skje igjen».

Munnkurv fra ledelsen

I innkallelsen til forrige ukes møte der oppropet var tema, skriver instituttleder Riina Kiik at hun i møtet ønsker en dialog med Eikrem «som refleksjon over studentenes opplevelse slik det beskrives (i varselet)».

I anmodningen om at Eikrem ikke måtte omtale klagen fra studentene offentlig, henviser ledelsen til at Eikrem, i motsatt fall, vil kunne «medvirke til at studentene blir utsatt for en uheldig psykisk belastning som vil være i strid med krav om et fullt forsvarlig arbeidsmiljø som er i strid med arbeidsmiljøloven og universitets og høyskoleloven.»

Overfor Khrono avviser advokat Jon Wessel-Aas at NTNU har anledning til å forby Eikrem å uttale seg om oppropet eller å omtale det offentlig.

Amerikanske tilstander?

Også sosiolog og samfunnsdebattant Kjetil Rolness reagerer i en Facebook-post på søndag kveld kraftig på instituttledelsens håndtering av saken, som han mener minner om «amerikanske tilstander» i akademia.

Rolness langer her også ut mot det han mener er et krenkelseshysteri blant studentene, og skriver følgende:

«Dette er ikke en verna bedrift, det er sted for harde fakta og frisk debatt. Blir dere krenka av faglig eller politisk uenighet, må dere finne dere et annet sted å være.»  

Det henspiller til en rekke saker ved amerikanske universiteter i senere år, der kontroversielle forelesere har blitt nektet adgang etter at studenter har følt seg krenket av innhold de har opplevd som støtende.

Kommunikasjon via dekan

Minerva har forsøkt å innhente en kommentar fra studentene bak oppropet. Patrycja Sudol, som er studenttillitsvalgt ved institutt for sosialt arbeid, skriver imidlertid i en sms at hun ikke ønsker å kommentere saken overfor Minerva. Hun ber om at Minerva retter spørsmål om studentoppropet til dekan for SU-fakultetet, Marit Reitan.

Minerva har også stilt følgende spørsmål til instituttleder Riina Kiik: 

Kan du si noe om hvilke vurderinger som ble lagt til grunn som viktigst for avgjørelsen fra instituttets ledelse om likevel å skjerme studentene fra offentligheten på den måten som er gjort? 

Stiller instituttets ledelse seg bak studentenes påstand om at Eikrems uttalelser er et stempel på at «alle innvandrere er kriminelle»?

I lys av denne saken: Hvordan opplever instituttledelsen sin rolle i å fremme og verne om de vitenskapelig ansatte ved instituttet sitt rom for fri utøvelse av forskerrollen?  

I en e-post svarer Kiik følgende til Minerva:

All kommunikasjon i saken går via dekan Marit Reitan.

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden