Politikk

Studentopprøret på Blindern – sett fra den andre siden

En av ml-ernes vanlgie aksjonsformer var okkupasjon av institutter.

Bilde: Faksimile: Oppbrudd, 2/67

Dette er historien om hvordan marxist-leninistenes motstandere møtte studentradikalismen på 70-tallet.

Dette er en artikkelserie om ml-bevegelsen på Blindern, hovedsakelig fortalt gjennom øynene til deres meningsmotstandere på Universitetet i Oslo på 70-tallet. Artiklene publiseres fortløpende denne og neste uke. Se nederst i saken for forkortelser.

Høsten 1969 skjedde det. Da vant Rød Front, en studentliste som var kontrollert av ml-erne, for første gang valget i Det  Norske Studentersamfund.

Del 1: Hallgrim Berg ble omringet. Del 2: Er det virkelig mer demokrati i Norge enn i Kina? Del 3: Boksekamp om møteprotokollen  Del 4: De konservative lærte av ml-erne  Del 5: Mindre kosing og klemming (kommer)

Det var nye tider på Blindern. Studentene på Filosofisk institutt okkuperte januar 1969 hele niende etasje på Det historisk-filosofiske fakultet på Blindern. Okkupantene aksjonerte for å få fri en uke for å ha tid tid til diskusjoner. Det skjedde etter studentopprøet i Paris i 1968, da studentene slo seg sammen med en generalstreik som utviklet seg til gatekamper. Også i Berlin og på Berkeley var det liknende opptøyer.

En dag var forman i Det konservative Studentersamfund, Hallgrim Berg, på vei opp til lesesalen på Sophus Bugge ved Historisk fakultet. På vei opp trappen var det meterlange veggaviser. Berg oppdaget en åpenbar feil og påpekte dette overfor en mann som stod ved siden av og leste.

– Plutselig var det en ulveflokk rundt meg. Jeg ble stående i to eller tre timer for å forsvare meg. Helt alene.

Del 1: Les mer om ml-ernes inntog på universitetet: Hallgrim Berg ble omringet

Diskusjon på trappa

Det var heftige diskusjoner mellom Det konservative Studentersamfund og ml-erne. Noen ganger klarte man ikke helt å holde seg alvorlig. Som da DKFS frontfigur Kåre Verpe fikk spørsmålet «mener du virkelig det er mer demokrati i Norge enn i Kina?»

Les resten av saken

Boksekamp om møteprotokollen

Det var ikke bare ml-erne som brukte sterke virkemidler. Noen ganger kunne også meningsmotstanderne deres gå lang.

Les resten av saken

De konservative lærte av ml-erne

For konservative ble ml-ernes dominans på Blindern en spore til ny aktivisme. En av de som kastet seg inn i striden var Kåre Verpe fra DKSF.

– Jeg hadde et politisk standunkt, også så jeg at det var noen andre som var veldig dominerende. Det var ren pliktfølelse. Det var egentlig dette som aktiviserte meg politisk.

Den siste saken publiseres i løpet av helgen. 

Ingen sak om 70-tallet uten forkortelser og organisasjonsnavn.

Disse er brukt i artiklene.

AKP (-ml): Arbeidernes Kommunistparti (marxist-leninistene), maoistisk kommunistparti. Fjernet (m-l) fra navnet i 1991. Fusjonerte med RV til Rødt i 2006.

AKMED: Arbeiderkomiteen mot EEC og Dyrtid
Folkebevegelsen mot EEC: 70-tallets Nei til EU.

DKSF= Den Konservative Studenterforening,nå Høyres studentorganisasjon, men ikke på 70-tallet Gav lenge ut Minerva, før organet ble overdratt til en selvstendig stiftelse i 2016.

SUF (m-l)= Sosialistisk Ungdomsfylking (marxist-leninistene), forløperen til AKP (m-l), brøt med moderpartiet Sosialistisk Folkeparti i 1969 og endret da navn fra SUF til SUF (m-l).

SF: Sosialistisk Folkeparti, forløper til dagens SV.

Norges Kommunistiske Studentforbund: Studentorganisasjonen til AKP (m-l) på 70-tallet. Overlevde som en liten gruppe frem til AKP fusjonerte med Rødt, NKS gikk da inn i Kommunistisk Platform.

Rød Front: Rød Front i Det Norske Studentersamfund var en konstellasjon som styrte DNS i Oslo på størstedelen av 1970-tallet og i første del av 1980-tallet. Rød Front-styrene hadde ved de ulike valgene støtte fra forskjellige grupper, men var hele tiden dominert av ml-bevegelsen.

DNS: Den Norske Studentforening, norsk organisasjon for studenter i Oslo. DNS ble stiftet 2. oktober 1813 i Christiania og er Norges eldste studentersamfunn.

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden