Listhaug feilinformerer og inviterer til hets på Facebook

Sylvi Listhaug går til frontalangrep på Oslos byråd for å prioritere romfolk over eldre, men hun vet egentlig mye bedre.

Publisert   Sist oppdatert

I går publiserte Sylvi Listhaug et innlegg på Facebook der hun peker på at Oslo kommune har flyttet beboerne på St. Halvardshjemmet og nå benytter bygningsmassen på det gamle sykehjemmet til overnattingstilbud for romfolk.

Når man leser Listhaugs tekst er det lett å få inntrykk av at kommunen har kastet ut de eldre for å gjøre plass til tilreisende romfolk. Det er i det minste det som impliseres av Listhaug når hun avslutter tiraden mot oslobyrådet med ordene «Eier dere ingen skam?»

Men hvem er egentlig den skamløse her? Sylvi Listhaug har selv vært Byråd i Oslo for sykehjemmene og vet utmerket godt at det hun impliserer ikke stemmer.

De eldre på st. Hallvardhjemmet flyttes ikke fordi Oslo kommune ønsker å gjøre plass til romfolk på bekostning av de eldre. De flyttes fordi Oslo kommune har vedtatt et kvalitetsløft for eldreomsorgen der man blant annet vil sikre at alle beboere får tilgang til eget bad. Det er det ikke på st. Hallvardshjemmet og derfor er en naturlig konsekvens at driften på det sykehjemmet opphører.

Ingen vet dette bedre enn Sylvi Listhaug selv. Det var nemlig Listhaug selv som innførte denne standarden da hun var byråd for sykehjemsdriften i Oslo. I 2009 la Listhaug frem sykehjemsbehovsplanen til Oslo kommune hvor hun den gangen anbefalte at alle sykehjems rom bør ha eget bad.

Og videre at dette nødvendigvis må få den konsekvensen at driften av sykehjem som ikke innfrir høyere kvalitetskrav opphører.

Til tross for dette finner Listhaug det likevel riktig å finne en helt alternativ innfallsvinkel for hvorfor driften av sykehjemmet opphører. For øyeblikket så flommer Listhaug sin Facebook-side over av innlegg fra sinte innbyggere som har tatt Listhaug på ordet. Det er lite sømmelig.
Til tross for dette finner Listhaug det likevel riktig å finne en helt alternativ innfallsvinkel for hvorfor driften av sykehjemmet opphører. For øyeblikket så flommer Listhaug sin Facebook-side over av innlegg fra sinte innbyggere som har tatt Listhaug på ordet. Det er lite sømmelig.

Til tross for dette finner Listhaug det likevel riktig å finne en helt alternativ innfallsvinkel for hvorfor driften av sykehjemmet opphører. For øyeblikket så flommer Listhaug sin Facebook-side over av innlegg fra sinte innbyggere som har tatt Listhaug på ordet. Det er lite sømmelig.