Syv saker der Støre har gått til venstre

Jonas Gahr Støres Arbeiderparti er noe annet enn partiet Jens Stoltenberg ledet på flere viktige punkter.

Publisert   Sist oppdatert

Arbeiderpartiet sliter på meningsmålingene og har blitt avhengig av støtte fra Rødt, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne om de skal ha noe særlig håp om regjeringsmakt. Samtidig mener mange at partiet fører en mer venstreorientert og mindre ansvarlig politikk.

«Denne våren har vi opplevd at Ap i økende grad har diltet etter partiene på ytterste venstreside. Årsaken er trolig at Ap vil tette lekkasjen til SV og Rødt – som opplever fremgang», skrev nylig også Høyres parlamentariske leder Trond Helelland i en kronikk i Aftenposten.

Det vil nok være en omdiskutert påstand. Men Minerva har funnet frem til syv saker som kan tyde på at Helleland har et poeng:

Mot innleie

Arbeiderpartiet åpnet etter valget i fjor for et forbud mot innleie av arbeidskraft i byggebransjen.

–  Vi mener det er nødvendig med et forbud mot innleie, til vi får på plass et bedre lovverk, sa Ap-leder Jonas Gahr Støre til VG.

Oktoberbarna

Stoltenberg-regjeringen førte en kompromissløs politikk når det gjaldt retur og statssekretær Pål Lønseth gikk mange runder i mediene for å forsvare hvorfor mindreårige uten rett til opphold måtte ut.

Da de såkalte «oktoberbarna», Afghanske ungdommer som kom til Norge høsten 2015 og fikk midlertidig opphold fram til 18-årsdagen sin, ble en sak høsten 2017, sørget Ap for at de fikk amnesti.  

Artikkelen fortsetter under lenken. 

 

Pensjonsreform

Pensjonsreformen fra 2005 har blitt regnet som Jens Stoltenbergs hjertebarn.

I sin biografi skrev Stoltenberg: «Ingen andre reformer i moderne tid er i nærheten av å være like stor som pensjonsreformen».

Nå vil Arbeiderpartiet fjerne den omstridte reguleringen som var en del av reformen, med et gjennomsnitt av lønnsveksten fratrukket 0,75 prosent. Det har gjort at alderspensjonistene har tapt kjøpekraft de fire siste årene.

– Vi kan ikke gjøre de som har minst i samfunnet vårt til pensjonstapere. Arbeiderpartiet foreslår at alle tjener pensjon fra første krone. Får vi det på plass, har vi et system for tjenestepensjoner som er likt for alle. Det er mest rettferdig, sa nylig Hadia Tajik.

Atomvåpenforbud

Arbeiderpartiet støttet i vinter et forslag fra SV om forbud mot atomvåpen. Her snudde partiet 180 grader etter å ha signalisert at de ikke ville stemme for et slikt forslag noen få måneder tidligere.

Mange av Norges viktigste allierte stemte mot forbudet, da det ble vedtatt av FNs generalforsamling i 2017.

Nei til profitt

Under Stoltenberg II-regjeringen var det fritt frem for profitt i barnehager. Mens Erna & co. har styrt har imidlertid pipen fått en annen lyd.

– Vi vil ikke akseptere et frislipp av private aktører som tjener penger på at vanlige folk trenger omsorgstilbud. Det er grunnen til at vi ønsker en strengere politikk på dette, sa Aps nestleder Hadia Tajik i 2017.

Anerkjenne palestinsk stat

Den norske Midtøsten-politkken har tradisjonelt vært nøytral. Israel har reagert kraftig på FNs generalforsamlings vedtak om å anerkjenne en palestinsk stat, uten noen forutgående fredsavtale.

Likevel sa Støre at han ville endre politkkken på dette område om han blir minister, i sin tale til landsmøtet i 2015.

– Hvis vi får regjeringsansvar, åpner vi for anerkjennelse av en palestinsk stat, sa Ap-lederen.

Uttalelsen førte til sterke reaksjoner fra Israels ambassadør til Norge, Raphael Schutz.

Milliardgallopp

Det tidligere så ansvarlige Arbeiderpartiet gikk i Stortingets behandling av Nasjonal Transportplan (NTP) våren 2017 inn for å legge inn ufinansierte løfter på mellom 120 og 160 milliarder.

De fikk kraftig kritikk for å gjøre dette, samtidig som partiet refset regjeringens pengebruk.