Snoen Blogger

Tallknusing

Det ser ikke bra ut for Romney, men forhåndsstemmingen gir håp. Her gjør republikanerne det langt bedre enn i 2008.

Det ser ikke bra ut for Romney, men forhåndsstemmingen gir håp. Her gjør republikanerne det langt bedre enn i 2008.

På mandag spådde jeg en knapp seier til Romney, basert på at han skulle gjøre en bedre innspurt og at demokratene ikke ville lykkes med å få nok av ”sine” velgere til urnene. Siden den gang har Sandy laget ugreie i valgkampen, og gitt en liten fordel til Obama. De nasjonale målingene er nå helt jevne, og i vippestatene har Obama snarere styrket enn svekket sitt forsprang. Jeg oppdaterer ikke min spådom før tirsdag morgen. Til gjengjeld vil jeg da spå alle vippestatene.

I mellomtiden kan dere kose dere med Michael Barone, en av USAs aller fremste valgeksperter, som spår at Romney vinner 315 valgmenn. Men han er jo konservativ, da.

Fem stater
I dag nøyer jeg med en gjennomgang av forhåndsstemmene. Disse er naturligvis ikke talt opp, men i fem av de jevne statene har vi opplysninger om partiregistreringen til dem som allerede har avgitt stemme. Professor Michael McDonalds side ved George Mason University holder oss løpende oppdatert om dette. Forhåndsstemmingen er nå inne i innspurten, så dette gir oss et godt grunnlag for å sammenligne med forhåndsstemmingen i 2008. Jeg har oppsummert dette i en tabell.

Hensikten med å se på dette er å teste teorien om at mange delstatsmålinger opererer med et for stormasket nett for å slippe igjennom dem som sannsynligvis vil stemme, og dermed overvurderer demokratene, som har høyere andel usikre velgere. Isteden for å se på hva velgerne sier de vil gjøre (eller har gjort), ser vi på hva de faktisk gjør. Vi unngår også et tiltakende problem med meningsmålinger – at nesten ingen svarer på dem lenger, noe som øker problemene med skjeve utvalg. Særlig kraftig synes fallet å være i USA. Der må man nå ringe 11 personer før man får ett svar, mot 3 så sent som i 1997, ifølge Pew.

Et ekstra argument for å se på forhåndsstemmingen i disse statene er at den utgjør en meget betydelig andel av totale stemmer. I 2008 var 78 prosent av alle stemmer i Colorado avgitt på forhånd – Florida 54 prosent, Iowa 36 prosent, North Carolina 61 prosent og Nevada 67 prosent.

Som vi ser er det en tydelig bevegelse i alle stater til fordel for republikanerne. I Iowa og Nevada må det likevel nevnes at forhåndsstemmingen blir høyere enn i 2008, slik at demokratenes forsprang i antall forhåndsstemmer synker noe mindre enn nedgangen i andelen forhåndsstemmer.  I Florida er det motsatte tilfelle, blant annet fordi stemmeperioden er forkortet.

Dersom den samme trenden gjelder for alle som kommer til å avgi stemme, er effekten av at flere republikanere og færre demokrater stemmer mer enn nok til å plassere Florida og North Carolina på republikansk side. I den siste staten sier også meningsmålingene entydig dette, mens ledelsen for republikanerne i Florida er liten.

Vi forutsetter da at det ikke er vesentlig netto krysstemming, altså at registrerte demokrater stemmer på Romney og motsatt. I meningsmålingene har dette stort sett kansellert hverandre. Andelen uavhengige velgere har for øvrig økt med et par prosentpoeng blant de som forhåndsstemmer i disse fem statene.

Uavhengige
I de andre tre statene er republikanere også avhengig av å gjøre det bedre enn demokratene blant uavhengige velgere enn i 2008. I tabellen fremgår det hvor stor andel av velgerne som var uavhengige ifølge valgdagsmålingen, og demokratenes forsprang blant disse. Dersom republikanerne klarer å gå i null blant uavhengige i Nevada og Iowa, bør de etter denne logikken vinne. Det bedrer deres oppslutning i forhold til demokratene med 4-5 prosent. Colorado er helt jevn dersom republikanerne kommer jevnt ut blant uavhengige.  

Altså: Summen av bedre mobilisering/flere republikanere til urnene og større andel av uavhengige velgere er nok til å overvinne demokratenes forsprang fra 2008.

Nasjonale målinger varierer en god del på dette punktet, men de fleste gir republikanerne en klar ledelse blant uavhengige velgere i år, mens Obama vant dem med 8 prosent i 2008.

I disse tre vippestatene har jeg blant de ferske målingene tilgang til bare noen få som er brutt ned etter partitilhørighet.

Iowa: Gravis har Obama 4 prosent foran, men Romney 5 prosent foran blant uavhengige. Grunnen til at Obama leder er at han får 63 prosent blant dem som sier de har stemt, mot 28 prosent for Romney. Det kan umulig være riktig, gitt tabellen ovenfor.

PPP har Obama 5 prosent foran og 7 prosent foran blant uavhengige. 42 prosent sier de allerede har stemt, og blant disse leder Obama 64-35.

Det ser altså ut til at de to ligger jevnt blant uavhengige. Det er dessuten grunn til å tvile på at Obama faktisk leder så mye som disse to målingene sier, siden det er vanskelig å tro at så mange faktisk har forhåndsstemt på ham. Det kan hende de kommer til å gjøre det, og i så fall spiller det ingen rolle. Men det også hende at de ikke kommer til å stemme, og da overvurderes hans oppslutning.

Republikanerne bør ha gode sjanser til å ta Iowa.

Nevada: Survey USA har Obama 4 prosent foran, men Romney 7 prosent foran blant uavhengige. (Jeg er litt usikker på om det gjelder hele staten eller bare Washoe County).

Grove har Obama 6 prosent foran og 11 prosent foran blant uavhengige. Blant de som allerede har stemt, leder Obama med 8 prosent, godt i samsvar med partiregistreringen.

Gravis har Obama 1 prosent foran, men Romney 35 prosent foran blant uavhengige! Det siste er igjen et helt usannsynlig resultat fra Gravis, som fremstår som rimelig useriøse.

Sprikende her, men igjen kan det se ut som de uavhengige deles omtrent på midten. I så fall skulle republikanerne ha gode sjanser til å ta Nevada. På den annen side er fagforeningene i casino-bransjen sterke og flinke til å få sine hovedsakelig hispanic medlemmer til å stemme. Nevada ser jevnere ut enn meningsmålingene tilsier.

Colorado: CNN gir Obama 2 prosent ledelse, og det samme blant uavhengige.

Ipsos har uavgjort, men gir Obama ledelse på 7 prosent blant uavhengige. Her er det 60 prosent som sier de allerede har stemt (for mange), og hos disse leder Obama med 8 prosent. Det stemmer dårlig med McDonalds tall, selv om vi tar ledelsen blant uavhengige med i bildet.

PPP har Obama 4 prosent foran, det samme blant uavhengige.

Survey USA gir 2 prosent ledelse til Obama. Det oppgis ikke tall for uavhengige, men man kan regne seg til at Obama har en knapp ledelse her. De har også Obama 3 prosent foran blant dem som sier de allerede har stemt, et visst avvik fra McDonalds tall.

Demokratene ser ut til å holde en liten ledelse blant uavhengige, om enn mindre enn i 2008. Det gjør at republikanerne skal slite med å ta staten. Av de fem undersøkte vippestatene er Colorado den eneste der forhåndsstemmingen peker mot et bedre resultat for demokratene enn meningsmålingene. (Denne analysen fra The Atlantic er inne på mye av det samme som meg, men siden skribenten ikke tar hensyn til de uavhengige, konkluderer hun annerledes i alle disse tre statene).

Det er hevdet fra demokratenes side at når Romney ser ut til å gjøre det bra blant uavhengige, og at demokratenes overtak i antall egne velgere som sier de vil stemme holder seg høyt, skyldes at en del registrerte republikanere oppgir til meningsmålerne at de er uavhengige. Dette er vanskelig å bevise eller motbevise. Men for meg virker dette mest som ønsketenkning. Målingene viser gjennomgående at de som sier de vil stemme Romney er mer motiverte enn Obamas velgere. Dette burde oppveie en eventuell effekt av at republikanerne i Kongressen er mer upopulære enn demokratene.  

Ohio og de andre
Og hva så med Ohio? Staten registrerer ikke velgere etter partitilhørighet, så her gjøres det mange spekulasjoner basert på utviklingen i antall forhåndsstemmer i valgdistrikt der henholdsvis republikanere og demokrater står sterkt. Jeg har ingen ambisjoner om å grave meg ned i dette, og spinnen fra begge sider (venstre og høyre) er omfattende. Men jeg ser ingen spesielt gode grunner til at trenden skulle være en vesentlig annen i Ohio enn i de fem vippestatene vi har data for.

Det tilsier et jevnere valg også i Ohio og øvrige vippestater. Det kan være nok til å vippe New Hampshire, mens Obamas ledelse i Wisconsin har økt litt igjen og gjør det tøffere for Romney der. Ryker også Colorado, er Ohio et must for Romney.

OPPDATERING 5. november kl. 10.00:
Jeg har sett nærmere på de nyeste tallene for forhåndsstemmingen i Ohio, pr. 3. november. Hos McDonald oppgis avgitte stemmer for 53 av 86 counties. Dersom vi ser bort fra de som ga et jevnt valgresultat i 2008, og de der endringen er ett prosentpoeng eller mindre, står vi tilbake med 21 røde counties, der McCain vant, og 11 blå. Av de røde har stemmegivningen økt i 13 og gått ned i 8. Av de blå har den økt i 3 og gått ned i 8, blant annet en tydelig nedgang i kjerneområdene Cuyahoga og Franklin. En svakhet er at det mangler data fra mange av de mest folkerike røde counties. Men dette indikerer at Obama ikke vil gjenta resultatet fra 2008, da han vant med 4 prosent. Utslaget ser imidlertid ikke ut til å være nok til å vippe staten til republikanerne., men igjen skulle jeg gjerne hatt tallene fra de sterke røde counties for å si noe bestemt om det. Romney-organisasjonen mener at de har gått tilstrekkelig frem.

Bli abonnent

Da får du tilgang til alle artikler. Det tar under ett minutt.

Prøv i en måned for 1,-
Allerede abonnent? Logg inn

Fra forsiden