Mediekritikk

Terrorfrykten avtar i Europa

Aftenposten bruker gamle og mindre relevante data når avisen påstår at Europas velgere er mest opptatt av terror. NÅ RETTET.

”Terror er nå viktigste sak for velgerne i Europa” forkynner Aftenposten på sin forside i dag. I det to siders oppslaget er overskriften litt annerledes, og mindre feil: ”Europas velgere setter terror og innvandring øverst”.

Bakgrunnen er EUs halvårlige Eurobarometer, en meningsmåling opptatt i alle medlemslandene som ble offentliggjort i går, med data samlet inn i november. Men Aftenpostens Øystein Kløvstad Langberg og Christina Pletten overser at det stilles tre spørsmål i undersøkelsen. Det første er hvilke to bekymringer (concerns) som er viktigst på EU-nivå, det andre er hvilke som er viktigst for deres eget land, og det tredje er hva som er viktigst for dem personlig.

eurobarometer-issuesAftenposten omtaler bare det første, og som de to figurene viser, er det stor forskjell. Mens EUs innbyggere mener at de klart største utfordringene for EU er innvandring og terrorisme, er de i eget land mest opptatt av arbeidsledighet. Terrorisme kommer først på syvendeplass med 14 prosent og er derfor ikke med i figuren. En nærliggende tolkning er at de mener at innvandring og terror mer er en trussel for andre deler av EU enn deres eget land.

eurobarometer-host-16Det er i hvert fall sterkt misvisende når Aftenposten skriver: ”Innvandring og terrorfare står øverst når millioner av velgere i Europa skal rangere hva de er mest opptatt av. ” Jeg er rimelig sikker på at det er svarene på nasjonalt nivå – hva som er viktigst for eget land, som best representerer hva folk er mest opptatt av.

Det tredje aspektet, hva som opptar dem mest på det personlige plan, gir naturlig nok større vekt på økende levekostnader, helsevesen og pensjon. Her kommer terrorisme helt nederst av 15 kategorier. Bare 5 prosent er svært opptatt av dette.

Det er stor forskjell mellom landene. Det er korrekt når Aftenposten skriver:

”Tall fra EUs eurobarometer viser at innvandring og terrorisme er de to sakene tyskerne rangerer som de viktigste landet står overfor.”

For Tyskland gjelder dette også eget land. Men for Frankrike, som har opplevd flere terrorangrep i det siste, rangeres arbeidsledighet høyest, foran terrorisme, og med innvandring på tredjeplass. I Belgia, også åsted for terrorisme, kommer innvandring og terrorisme først, men bare marginalt viktigere enn arbeidsledighet og inflasjon. Danskene, også utsatt for terror, rangerer innvandring foran helsevesen og sosial sikkerhet – deretter miljøet, langt foran terror. I Nederland, som trekkes frem i artikkelen fordi det høyreekstreme partiet PVV har gått frem og ser ut til å bli landets største i parlamentsvalget i mars, er helsevesen og sosial sikkerhet den klart viktigste saken, med innvandring på andreplass. Miljøpolitikken er litt viktigere enn terror.

Aftenposten skriver videre:

”Europeere flest er også blitt mer og mer bekymret for terror de siste årene. Dette er nå en av de største utfordringene EU står overfor, viser Eurobarometer-tallene over innbyggernes meninger.”

En figur viser det samme. Problemet er at denne figuren, av en eller annen grunn, er hentet fra det forrige Eurobarometeret, fra våren 2016. Som dere ser av den riktige figuren over, har terror-frykten gått betydelig ned det siste halvåret, fra 39 prosent som nevnte dette som en av to viktigste utfordringer for EU i vår, til 32 prosent nå. For eget land har terror gått ned fra 14 til 12 prosentpoeng som mener det er blant de to viktigste sakene.

Innvandring er fremdeles på topp på EU-nivå. Saken spratt naturlig nok opp som prioritet ved den voldsomme økningen i flyktninger i fjor. Like naturlig har den nå falt noe tilbake igjen, fra 58 til 45 prosentpoeng på ett år, ettersom strømmen har avtatt, selv om den fremdeles er sterk, særlig til Italia.

Oppdatert kl. 12.55: Nettversjonen er nå rettet. Den opprinnelige artikkelen var skrevet før den nye undersøkelsen ble sluppet, og derfor basert på vårens måling.

Mediekritikkspalten er støttet av Fritt Ord. 

Fra forsiden