NYHET

Socialistisk Folkepartis justispolitiske talskvinne Karina Lorentzen Dehnhardt ber regjeringen om en redegjørelse om den IS-dømte i Spania.
Socialistisk Folkepartis justispolitiske talskvinne Karina Lorentzen Dehnhardt ber regjeringen om en redegjørelse om den IS-dømte i Spania.

Dansk avis: Terrordømt var etterretningsagent

Berlingske Tidende skriver i dag at Ahmed Samsam, som i 2018 ble dømt til åtte års fengsel i Spania, i virkeligheten var agent for dansk etterretningstjeneste.

Publisert Sist oppdatert

Den danske statsborgeren, som ble idømt fengsel for terrorisme for å ha sluttet seg til IS i Syria, var i virkeligheten agent for danske Politiets Efterretningstjeneste og Forsvarets Efterretningstjeneste, ifølge en artikkel i Berlingske i dag.

Avisen baserer seg på anonyme kilder, og skriver at bare den første av Samsams reiser til Syria i 2012 ble gjort på eget initiativ, de øvrige på oppdrag for danske myndigheter. Målet var å forhindre terror i Danmark. Samsam var straffedømt, og tilhørte en av landets kriminelle gjenger.

«Det har blant ansatte i de to tjenester vakt forargelse at PET, som har kontakten til utenlandske politimyndigheter, ikke straks etter anholdelsen orienterte de spanske myndigheter og gjorde det klart at Ahmed Samsams «terrorvirksomhed» i Syria i stort omfang var skjedd som agent for Danmark.

I stedet lot man Samsam i stikken og unngikk å orientere de spanske myndigheter», skriver Berlingske. Først da rettsaken startet i 2018 tok danskene kontakt, og fikk da beskjed fra spanske myndigheter at det var for sent.

Verken PET eller FE ønsker å kommentere saken overfor avisen.

Justispolitisk talskvinne Karina Lorentzen Dehnhardt i Socalistisk Folkeparti sier til nyhetsbyrået Riztau at hun har bedt justisministeren og forsvarsministeren om en redegjørelse. Hun mener også at Tilsynet for Efterretningstjenesterne, som fører kontrol med PET og FE, bør ha videre fullmakter, og peker på at det norske motstykket, altså EOS-utvalget, har mulighet for at kontrollere operasjoner, noe det danske ikke har.