Terrorturistene

Sverige er verdens mest sekulariserte land, og har generøse trygder som stiller få krav. Samtidig har landet etter Belgia flest Syria-farere per innbygger. Kombinasjonen er neppe tilfeldig.